Έως τα μέσα Ιουλίου θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα για την ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων.

Η επιδότηση προς τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας ανέρχεται στο 50%. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο είναι 80.000 και ο μέγιστος 400.000 ευρώ.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι επιθυμούν να ιδρύσουν ή διαθέτουν:

• Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

• Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

• Χώρους κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

• Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων.

• Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

• Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης εξοπλισμού πλωτών μεταφορών.

• Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού.

• Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. •Μηχανήματα – εξοπλισμός.

•Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

•Μελέτες έρευνες αγοράς.

•Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων.

•Προβολή – προώθηση.

•Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

•Μεταφορικά μέσα.

•Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι έως 24 μήνες.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν θα κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε την 1/07/2017
Σχολιάστε ...