Το ενδιαφέρον 70.000 και πλέον υποψηφίων αναμένεται να προσελκύσουν οι 460 θέσεις μόνιμου προσωπικού που προκήρυξε το ΑΣΕΠ με δύο προκηρύξεις.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό των 257 θέσεων σε φορείς του υπουργείου Υγείας και των 203 υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου για την πρώτη περίπτωση και στις 30 Ιουνίου για τη δεύτερη (Υπηρεσία Ασύλου)

Υπηρεσίες Ασύλου: 203 θέσεις

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, έχει ως εξής: ΠΕ Διοικητικού 132, ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ 1, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 12, ΤΕ Πληροφορικής 2, ΔΕ Διοικητικού 56.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Διοικητικού – Λογιστικού πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, γνώση χειρισμού Η/Υ στο βασικό επίπεδο και μεταπτυχιακό για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. Η εμπειρία δίνει πρόσθετα κρίσιμα μόρια και κάνει τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων. Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο μέτριο, πολύ καλό ή άριστο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού πρέπει να έχουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή πτυχίο ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις σε Αθήνα, Ρόδο, Ξάνθη, Πειραιά, Σάμο, Χίο, Λέσβο, Κω, Κόρινθο, Κάλυμνο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Έβρο.

Υπουργείο Υγείας: 257 θέσεις

Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, θα προσληφθούν 54 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις ειδικότητες: Διοικητικού – Οικονομικού, Ειδικών Παιδαγωγών, Επιστήμης Υπολογιστών, Κοστολόγων, Κτηνιάτρων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Νοσηλευτικής, Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής και Τεχνικών Ασφαλείας.

Στην κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα διατεθούν 59 θέσεις, που ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: Διοίκησης και Οικονομίας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοικητικού – Λογιστικού, Λογιστικής, Μαιευτικής, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Νοσηλευτικής και Πληροφορικής.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (144 θέσεις) ζητούνται οι ειδικότητες: Διοικητικών Γραμματέων, Μαγείρων, Οδηγών, Τεχνικών, Πληροφορικής, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικών Αμαξωμάτων, Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνιτών, Θερμαστών, Κλιβανιστών-Απολυμαντών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Υδραυλικών, Θερμοϋδραυλικών, Ψυκτικών και Τηλεφωνητών.

Οι 257 θέσεις κατανέμονται σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Περιφέρειας, της Αττικής, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στο ΕΚΑΒ.

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται

Οι αιτήσεις και για τις δυο προκηρύξεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν τα σημεία-κλειδί στη συμπλήρωση των αιτήσεων, που κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων. Αυτά είναι τα εξής:

·       Συμπληρώστε σωστά την αίτηση. Επειδή η επεξεργασία των στοιχείων της γίνεται μηχανογραφικά, τετραγωνάκια που έχουν λάθος κωδικούς δεν λαμβάνονται υπόψη. Το 23% των υποψηφίων απορρίπτεται λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης της αίτησης.

·       Τεκμηριώστε με αντίστοιχα πιστοποιητικά τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας. Διαφορετικά, ό,τι και να δηλώσετε στο έντυπο αίτησης θεωρείται ψευδές.

·       Διαβάστε καλά την προκήρυξη στην ενότητα για τα «απαραίτητα πρόσθετα προσόντα». Κατανοήστε τους κωδικούς τους, γράψτε τους με επιμέλεια.

·       Ακολουθήστε τυφλά τη «διαδρομή» που υποδεικνύει το ΑΣΕΠ για την υποβολή της αίτησης.

·       Καταθέστε το ηλεκτρονικό παράβολο των τριών (3) ευρώ.

·       Στη συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζει κάθε προκήρυξη, καταθέστε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, την εκτυπωμένη μορφή τη αίτησης (προσοχή: υπογεγραμμένη) μαζί με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Οι κωδικοί που κρίνουν τον διορισμό

Συμπληρώστε σωστά τους κωδικούς που αντιστοιχούν στα απαραίτητα, πρόσθετα προσόντα σας. Αυτοί κρίνουν τον διορισμό, αυτά τα προσόντα προσφέρουν την κρίσιμη, για τον διορισμό, μοριοδότηση.

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα βασικά αντικείμενα.

002: Άριστη γνώση της Αγγλικής.

003: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

004: Καλή γνώση της Αγγλικής.

06: Αφορά υποψηφίους που δεσμεύονται ότι θα υπηρετήσουν σε θέσεις παραμεθόριων περιοχών επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 27/5

Σχολιάστε ...