Οικονομία

Αυξάνονται οι οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οφειλέτες

Αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εξασφαλίζοντας «κούρεμα» των οφειλών τους σε δημόσιο, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες υπέβαλαν αίτηση, ενώ πάνω από 170 είναι οι οφειλέτες που εξασφάλισαν ένταξη στη διαδικασία και μετέτρεψαν σε βιώσιμο το χρέος τους.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στον Μηχανισμό αποδίδεται στην αισθητή βελτίωση της διαδικασίας ένταξης, με την κατάργηση περίπου 11 δικαιολογητικών, αλλά και στην «ωρίμανση»  των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.

Ακόμη συνέβαλε και η λειτουργία από τις 10 Σεπτεμβρίου, της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, η οποία είναι πιο ευέλικτη και «φιλική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέσουν και τα χρέη του 2017. Τα ευεργετήματα της ρύθμισης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της οφειλής και συγκεκριμένα έως 3.000 ευρώ, από 3.000 έως 20.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ μέχρι και 125.000 ευρώ και για οφειλές άνω των 125.000 ευρώ.

Τα νεότερα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η εικόνα που προκύπτει από τις αιτήσεις και την πορεία υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είναι η ακόλουθη:

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 56.734 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου οι υποβληθείσες αιτήσεις ήταν 55.397.

Έχουν υποβληθεί 4.826 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, έναντι 4.110 που ήταν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Προκύπτει μια αύξηση της τάξης των 716 αιτήσεων υπαγωγής. Παρατηρείται επίσης ότι αρκετοί οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2017.

Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 814 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλαδή περίπου 1 στους 6 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης, 641 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Δηλαδή στο τελευταία 15ήμερο εντάχθηκαν επιπλέον 173 επιχειρήσεις.

Το ιστορικό

Συνολικά τα αποτελέσματα στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε είδος οφειλέτη, έχουν ως ακολούθως:

Επιχειρήσεις (65 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.771 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 92 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (39 εβδομάδας λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.848 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 648 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Αγρότες (18 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 207 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση)
και εξ αυτών ήδη 74 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.
Συνοπτικά:

Επιχειρήσεις

 • 37.749 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 8.632 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 1.771 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 637 σε διμερή διαπραγμάτευση και 1.134 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 641 βεβαίωση πληρότητας και 295 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές.
 • 92 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • 17.777 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 10.955 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 2.848 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 368 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 369 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 648
Επισήμανση:  κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα  αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο (2) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλ. μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ).  Δηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id)   -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή    -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Αγρότες

 • 1.208 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 855 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 207 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 50 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 35 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • 0 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 74
Επισήμανση:  Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ’ επάγγελμα αγρότης), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις (3) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση).

Δηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id)     -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή   -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και/ή    -> διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση.

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa