Περιφέρειες - Δήμοι

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Διαπαραταξιακό «ναι» στη Μ.Π.Ε της Μαρίνας Βουλιαγμένης – Τι υποστηρίζει η δημοτική Αρχή

Με μεγάλη, διαπαραταξιακή πλειοψηφία 27 ψήφων υπέρ 3 ψήφων κατά και 1 ψήφου παρόν σε σύνολο 31 παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έλαβε θετική γνώμη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο συμβούλιο από μία εκ των μελετητριών του έργου, την κα. Βασιλική Τζανετάτου  Μηχανικό Περιβάλλοντος, η οποία αφού παρουσίασε τους βασικούς άξονες της μελέτης, απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Η Μαρίνα της Βουλιαγμένης μισθωθηκε από την ιδιοκτήτρια ΕΤΑΔ (Εταρία Ακινήτων Δημοσίου) μετά από διεθνή διαγωνισμό το 2012 στην Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.Α.Σ  για 40 χρόνια (2012-2052) έναντι του ποσού των 40 εκατ. Ευρώ. Στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας ήταν ο εκσυγχρονισμός της Μαρίνας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της μαρίνας, η οποία κατασκευάστηκε το 1964, τις παρεμβάσεις για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, τη δημιουργία χερσαίων εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας της και τη δημιουργία πόλου τουρισμού και αναψυχής υψηλού επιπέδου. Οι βασικές διαφορές με τη σημερινή λιμενική εγκατάσταση είναι η ανακατασκευή και επέκταση του λιμενοβραχίωνα κατά 27 μέτρα, απο το σημείο που σήμερα καταλήγει σκαφος που πρυμνοδετεί στον σημερινό νοτιοανατολικό λιμενοβραχίονα, με πολύ μικρή αύξηση της θαλάσσιας έκταση της μαρίνας για λόγους ασφαλείας κατά τον ελλιμενισμό, η μείωση του αριθμού των σκαφών από 103 μεγέθους έως 50 μέτρων που προβλέπεται σήμερα, σε 59 από τα οποία τα 46 θα είναι κάτω από 40 μέτρα και μόνο το ένα θα είναι άνω των 70 μέτρων, η εγκατάσταση σύγχρονων παροχών στα σκάφη όπως ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, σύνδεσης με δίκτυο ακαθάρτων κενού αέρος και η παροχή κλιματιζόμενου αέρα προκειμένου να μην λειτουργούν οι γεννήτριες και τα συστήματα κλιματισμού των σκαφών όσο αυτά είναι εντός της μαρίνας. Οι παροχές αυτές εκτός από αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τα σκάφη, συμβάλουν καταλυτικά στην αποφυγή όλων των ειδών ρύπων που υφίστανται σήμερα μέσα στον μαγευτικό όρμο της Βουλιαγμένης από την λειτουργία των σκαφών και της Μαρίνας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται περίπου στα 27 εκατ. Ευρώ και θα ολοκληρωθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος εντός 20 μηνών (11/2020-6/2022)

Η συμμετοχή στην όλη διαδικασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ξεκίνησε ήδη από το 2018, όταν έγινε η πρώτη διαβούλευση επί της γνωμοδότησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), έτσι ώστε να προχωρήσει η λήψη των λοιπών γνωμοδοτήσεων (Περιφέρεια Αττικής κτλ) και των αποφάσεων από τα λοιπά αρμόδια όργανα (ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Ναυτηλίας κτλ)  για την οριστική έγκριση της ΣΜΠΕ και την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος μέσα από την επεξεργασία και την ομόφωνη έγκριση του από το Συμβουλίου της Επικρατείας το καλοκαίρι του 2019. Για το λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις διαδικασίες σχεδιασμού του έργου, προκειμένου να εξασφαλίσει, (όπως έκανε άλλωστε και το 2015 με την επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης (ΕΣΧΑΔΑ 2), ότι η επένδυση που θα γίνει στην πόλη θα είναι σύμφωνη με τους όρους που έχουν τεθεί από το Δήμο για όλες τις μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή δηλαδή θα πρέπει α) να έχουν ποιοτικό αναπτυξιακό χαρακτήρα β) σεβασμό στο περιβάλλον και γ) να μην αλλοιώνουν ή να υποβαθμίζουν το υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων, τέθηκαν όροι από μέρους του Δήμου ως προαπαιτούμενα για τη σύμφωνη γνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν πολλά και σημαντικά οφέλη για την περιοχή. Η συνολική δόμηση εντός της χερσαίας έκτασης της μαρίνας περιορίστηκε στα 4.800 τ.μ. από 11.000  τ.μ. που επιτρέπεται από τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της έκτασης, διασφαλίστηκε ο πλήρης καθαρισμός του βυθού της μαρίνας και η διατήρηση της ποιότητας των υδάτων με τα πλέον σύγχρονα συστήματα που θα εγκατασταθούν, ζητήθηκε η δημιουργία πράσινων στεγών και υποσκαφών κατασκευών για να μην υπάρξει κανένας οπτικός ρύπος από τη νέα δόμηση αλλά και η δημιουργία επαρκών (400) υπογείων θέσεων στάθμευσης για την αποσυμφόρηση της οδού Απόλλωνος από σταθμευμένα αυτοκίνητα και πολλά ακόμα.

Μετά την θετική γνώμη επί της μελέτης που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρατηρείται στην περιοχή κινητικότητα από συμπολίτες μας και κατοίκους της περιοχής οι οποίοι ήδη από το 2018 εναντιώνονται στο έργο, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, παρουσιάζοντας μία εικόνα «ολικής καταστροφής» του όρμου της Βουλιαγμένης, όταν όμως η πραγματικότητα είναι πως το έργο θα αναβαθμίσει τον όρμο περιβαλλοντικά αλλά και οπτικά. Η επιχειρηματολογία τους στηρίζεται σε αβάσιμες και μάλλον ανύπαρκτες εκτιμήσεις ελεγχόμενου επιστημονικού κύρους,  χωρίς αυτές να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσπάθεια δημιουργίας στρεβλών εντυπώσεων αλλά και τρόμου στην πάντα καλής πίστης τοπική κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα:

–        Μεγαλώνει η Μαρίνα Βουλιαγμένης – Η μαρίνα όχι μόνο δεν μεγαλώνει καθώς παραμένει αυστηρά εντός των θαλασσίων ορίων που ισχύουν από το 1964 αλλά μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των σκαφών που φιλοξενούνται σήμερα.

–        Θα καταστραφεί το θαλάσσιο περιβάλλον του όρμου της Βουλιαγμένης. – Δεν προκύπτει από καμία μελέτη πως θα υποβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον, αντιθέτως η μείωση του αριθμού των σκαφών σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού των υδάτων αλλά και συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων εντός και εκτός μαρίνας θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητα του νερού στον κόλπο.

–        Θα αλλοιώσει οπτικά τον κόλπο της Βουλιαγμένης. – Θεωρούμε πως η σημερινή, απαρχαιωμένη εικόνα της μαρίνας που έχει κατασκευαστεί πριν από 60 χρόνια δεν είναι της αισθητικής και της ποιότητας της περιοχής μας. Οι νέες εγκαταστάσεις, με τη σύγχρονη βιοκληματική πράσινη αρχιτεκτονική θα συμβάλει στην αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης λόγω παλαιότητας εγκαταστάσεων περιοχής του Δήμου μας.

–        Θα δημιουργήσει η μαρίνα κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη. – Θεωρούμε πως ο συνδυασμός του μειωμένου αριθμού σκαφών με την δημιουργία 400 υπόγειων θέσεων στάθμευσης εντός της μαρίνας θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

–        Θα γίνει η περιοχή όπως οι μαρίνες Ζέας και Αλίμου. – Αυτή η δήλωση αποτελεί κενή κινδυνολογία καθώς οι δύο μαρίνες οι οποίος αναφέρονται έχουν χωρητικότητα υπερπολλαπλάσια της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Η Μαρίνα Ζέας μπορεί να φιλοξενήσει 670 σκάφη έως 80 μέτρων, ενώ η Μαρίνα Αλίμου 1080 σκάφη έως 50 μέτρων.

–        Δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην περιοχή – Θα δημιουργήσει 550 θέσεις εργασίας στην φάση της κατασκευής και 330-350 μόνιμες καλής αμοιβής θέσεις εργασίας στην φάση λειτουργίας ενώ ο Δήμος θα έχει σημαντικά επιπλέον έσοδα όπως και η τοπική οικονομία.

Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ρεύμα εναντίωσης στο μεγάλο αυτό έργο για την περιοχή μας, κάποιοι είναι διατεθειμένοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις χρησιμοποιώντας ψέματα και μισές αλήθειες αποκρύπτοντας πλήρως την πραγματική εικόνα και απομονώνοντας φράσεις κατάτο δοκούν από μελέτη 480 σελίδων, μιας μελετητικής εταιρίας διεθνούς βελινεκούς και μεγάλου κύρους, προσθέτοντας και τις προσωπικές τους όμως «εκτιμήσεις» ως μέρος της μελέτης.

Η Δημοτική Αρχή δημόσια και πριν τις δημοτικές εκλογές του προηγούμενου έτους παρουσίασε την μελέτη  (ΣΜΠΕ) την υποστήριξε και δεσμεύτηκε επίσης δημόσια ότι θα συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαρίνας από την πρώτη στιγμή και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της σε όλα τα στάδια προκειμένου να δημιουργηθεί στην πόλη μας μία ακόμα επένδυση υψηλού επιπέδου, αντάξια της ποιότητας της πόλης και αυτό κάνει. Όποιος διαφωνεί θα πρέπει να το κάνει κόσμια με επιχειρήματα και μόνο δεσμεύτηκε αλήθεις και φυσικά με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στην διάθεση του εάν και εφόσον το επιθυμεί.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER