Οικονομία

Διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα

Τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα πρόστιμα έχουν οι φορολογούμενοι έως τις 29 Ιουλίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε χθες σε λειτουργία την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Λάθη ή παραλείψεις στην αρχική δήλωση μπορούν να διορθωθούν.

Πρακτικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και τις 29 Ιουλίου επανακαθορίζονται οι φορολογικές οφειλές, ως αρχικές.

Ειδικότερα, αν ο φορολογούμενος υποβάλει την τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Επιλογή του έτους της δήλωσης

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να διορθώσουν τις αρχικές δηλώσεις τους, μπαίνοντας στην εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πρέπει να επιλέξουν το έτος για το οποίο επιθυμούν την υποβολή δήλωσης, να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση, να συμπληρώσουν το έντυπο Ε1, να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, να υποβάλουν τη δήλωση και τέλος να εκτυπώσουν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Αποφυγή προστίμων

Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εμπρόθεσμα θα απαλλάξει τον φορολογούμενο από τα προβλεπόμενα πρόστιμα, που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ.

Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Εφόσον οι φορολογούμενοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και στη συνέχεια υποβάλουν την τροποποιητική, τότε στην περίπτωση αυτή η εφορία επιβάλει τα σχετικά πρόστιμα.

Σε ποιες περιπτώσεις – αν περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, αναλόγως.

1) Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν με καθυστέρηση λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα.
2) Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
3) Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ.
4) Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων, όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
5) Η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά τη διαγραφή συζύγου ύστερα από διαζύγιο.
6) Η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.
7) Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Παράλληλα ο νόμος προσφέρει τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις και ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Αναλυτικότερα οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν:

  • τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά αποδοχών και συντάξεων μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Αν τα αναδρομικά αφορούν αποδοχές και συντάξεις για το φορολογικά έτη 2015 και μετά οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ για τα προηγούμενα χρόνια χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
  • συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2019 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λ.π). Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στη ΔΟΥ για τα έτη που οι αποδοχές αυτές αφορούν. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών.
Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa