Παράταση παίρνουν προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΚΕΔΗΘ (Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης) για την εκμάθηση αλλά και την πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ενδιαφέρον, από 15 ως 85 χρονών είναι μεγάλο με ανάλογη συμμετοχή. Οι νεώτεροι στρέφονται στην ΚΕΔΗΘ γιατί έχουν τη δυνατότητα με τα λιγότερα χρήματα να πάρουν πτυχίο – αναγνωρισμένο και από το κράτος – ενώ οι μεγαλύτεροι βρίσκουν την ευκαιρία να μπουν σε έναν άλλον κόσμο, σχεδόν μαγικό, όπως λένε, με ένα κλικ…

Οι εγγραφές για το πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ με πιστοποίηση από τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρατείνονται ως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου  2017. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις  08:00 έως και τις 20:00. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/01/2017.

ΚΕΔΗΘΠαράλληλα, παρατείνονται οι εγγραφές για το πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ Μέσης και Τρίτης Ηλικίας, ως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου  2017. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκη (Κ.Ε.ΔΗ.Θ Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις  08:00 έως και τις 20:00. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/01/2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα τμήματα της Δευτέρας- Τετάρτης, ώρες 11-13, ή της Τρίτης- Πέμπτης, ώρες 9-11.