Άρθρα

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Είναι γνωστό ότι η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και λανθασμένη κουλτούρα στη διαχείριση των εμπορικών σχέσεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος, μέσω των εκπροσώπων του, έχει ζητήσει επανειλημμένα τη λήψη μέτρων με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης και γενικότερα τη βελτίωση του δικονομικού περιβάλλοντος, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις. Επιπλέον, τα Επιμελητήρια έχουν αναδείξει την ανάγκη σύγχρονων και λειτουργικών θεσμών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ως εναλλακτική επιλογή απέναντι σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που παραμένει δύσβατο για τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το ΕΒΕΑ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχουν δημιουργήσει ήδη σημαντικές υποδομές, έχουν προχωρήσει σε παγκόσμιας εμβέλειας συνεργασίες και έχουν εκπονήσει κομβικές δράσεις, με σκοπό την εδραίωση και στην Ελλάδα των θεσμών της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας.

Συγκεκριμένα, το ΕΒΕΑ έχει συστήσει το πρώτο Κέντρο Διαμεσολάβησης που λειτούργησε στην επικράτεια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο οποίο ήδη διενεργούνται διαμεσολαβήσεις. Επίσης, μαζί με την ΚΕΕ, έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, το οποίο λειτουργεί με σκοπό να προάγει, μέσω της ενημέρωσης, τους θεσμούς της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης. Ήδη, το ΙΔΕΜΕΔ έχει υλοποιήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων, με κορυφαίες δράσεις την Ακαδημία Διαιτησίας και την Τραπεζική Διαμεσολάβηση. Στρατηγικός εταίρος του Ινστιτούτου είναι το Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, σε συνεργασία με το οποίο διοργανώθηκε το 2016, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υψηλού επιπέδου σειρά σεμιναρίων, για επιχειρηματίες, συμβούλους, επιστήμονες και επαγγελματίες.

Ζητούμενο για πολλά χρόνια ήταν η διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την ενθάρρυνση της προσφυγής σε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης δικαστικών διαφορών. Ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η υιοθέτηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες διαφορές, που ξεκίνησε εντός του Σεπτεμβρίου. Πρόταση των Επιμελητηρίων είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον νόμο, προκειμένου να διευρυνθούν οι υποθέσεις υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και να αρθούν ορισμένες χρονοβόρες διαδικασίες, που δημιουργούν εμπόδια στην όλη διαδικασία.

Η αξιοποίηση θεσμών όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη νίκη, στην προσπάθεια για αναβάθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Προφανώς δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται παράλληλα η εφαρμογή μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά κυρίως την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά σε κρίσιμους για τις επενδύσεις τομείς.

Ωστόσο, η ανάδειξη σύγχρονων, εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών πρέπει να γίνει πεδίο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, των επιχειρηματικών φορέων και της νομικής κοινότητας. Γιατί παρέχει σημαντικές δυνατότητες υπέρβασης του σημερινού αδιεξόδου και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ελκυστικού και βιώσιμου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στη χώρα μας.

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa