Ευκαιρίες για εργασία

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί χιλιάδες πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι έτοιμο να ανακοινώσει τις προσεχείς μέρες του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε κάθε πτυχιούχο χορηγείται ποσό 5.000-50.000 ευρώ για να κάνει τη δική του δουλειά, στο αντικείμενο των σπουδών του.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος που για πρώτη φορά είχε δημοσιοποιηθεί το 2016.

Η επιδότηση αφορά:

5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.

Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

Έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ποιοι συμμετέχουν

Με βάση την προκήρυξη που προετοιμάζεται, στη διαδικασία συμμετέχουν:

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα μόνο ως ατομικοί επιχειρηματίες και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιδοτούνται: λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις, αποσβέσεις παγίων, αγορά – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτές είναι:

1. Εισοδηματικά κριτήρια: Σε περίπτωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ατομικά, το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2016 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία την τελευταία τριετία. Εξαιρείται η συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης.

3. Ο ενδιαφερόμενος να μην συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου-μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα προσδιοριστεί με την προκήρυξη) μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 10/6

 

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa