Άρθρα

Εργασία, παραγωγικότητα και εισοδήματα

Ένα από τα βασικά ζητούμενα, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου από την κρίση, είναι η παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η οποία όμως θα συνοδεύεται από τη βελτίωση των δομικών και ποιοτικών στοιχείων της απασχόλησης. Σήμερα, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ακόμη μακρύς.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2018, με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τους εργαζομένους τους, δείχνουν σαφή τάση αύξησης της απασχόλησης, αλλά με χαμηλότερους μισθούς. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, το σύνολο των ασφαλισμένων ανήλθε σε 2,2 εκατ. άτομα, εκ των οποίων το 1,5 εκατ. απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση και οι 650.000 με μερική. Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο των μισθωτών υπολογίζονται στα 916 ευρώ, μειωμένες κατά 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Στη μείωση του μέσου εισοδήματος των εργαζομένων συνέβαλε σημαντικά το υψηλό, για μια ακόμη χρονιά, ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που ανήλθε σε 29,5% το 2018 και σε περίπου 30,5% το 2017. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση έφθασε τα 1.137 ευρώ μεικτά, ενώ ο μέσος μισθός όσων εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ήταν μόλις 384,22 ευρώ τον μήνα μεικτά. Με άλλα λόγια, μπορεί η απασχόληση να αυξάνεται, αλλά το ένα τρίτο των εργαζομένων αμείβεται –ή εμφανίζεται να αμείβεται– με ένα ποσό που δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

Αυτό που οφείλει να μας προβληματίσει είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίας, είτε αφορούν πλήρη είτε μερική απασχόληση, δημιουργούνται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας και αντίστοιχα περιορισμένων αποδοχών. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας, με την επίδοσή της να είναι πολύ χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθεια για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλη ενίσχυση των εισοδημάτων και αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Υπό το φως αυτών των στοιχείων, αναδεικνύεται κατ’ αρχήν η ανάγκη για γενναία μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας και κυρίως για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Πρόκειται για μια κίνηση που θα δημιουργήσει αλυσιδωτά οφέλη για την οικονομία και για την κοινωνία, ευνοώντας την άνοδο της καταγεγραμμένης απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Η αναμενόμενη πτώση των εσόδων για τα ταμεία ανά υπόχρεο μπορεί να αντισταθμιστεί από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των υπόχρεων εισφοράς και τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, το αναπτυξιακό όφελος που θα προκύψει από μια τέτοια παρέμβαση θα είναι σίγουρα σημαντικότερο από τη δημοσιονομική επίπτωση που θα προκύψει.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές συνεχιζόμενης κατάρτισης, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων, η αξιοποίηση πόρων σε προγράμματα τεχνικής επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων, αλλά και η περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων είναι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει δράση, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς.

Στόχος σήμερα είναι να ξεκινήσει ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος για την ελληνική οικονομία, ο οποίος όμως θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό και μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης. Χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό, θα έχουμε μια άνευρη οικονομική μεγέθυνση, με άτονη αγορά εργασίας, περιορισμένες αποδοχές και αντίστοιχα περιορισμένο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa