Με ερώτησή του προς τους υπουργούς Πολιτισμού, Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Χάρης Θεοχάρης ζήτησε εξηγήσεις για την απόφαση της κυβέρνησης να επιβαρύνει την οικονομικά προβληματική ΔΕΗ με 2.338 προσλήψεις.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αφού ανέφερε τη συγκεκριμένη απόφαση και κατόπιν υποστήριξε: «Η απόφαση έρχεται σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία η ΔΕΗ Α.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει το διογκούμενο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι οφειλές στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) φθάνουν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εξετάζοντας η επιχείρηση την πιθανότητα αύξησης τόσο του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας όσο και των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος».

Ακολούθως ο Κ. Θεοχάρης προσθέτει: «Η ανακοίνωση χιλιάδων προσλήψεων στο υπουργείο Πολιτισμού των οποίων η δαπάνη πρόκειται να επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε. συντελείται τη στιγμή που η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης έχει οδηγήσει στην κατάρτιση σχεδίων, τα οποία έχουν ανασταλεί προσωρινά, περί καταγγελίας συμβάσεων εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε. με βάση ηλικιακά κριτήρια σε όσους απασχολούνται στα υπερβαρέα, τουτέστιν σε ορυχεία και μονάδες» τονίζει ο ίδιος σε άλλο σημείο και υποστηρίζει πως «Η συγκεκριμένη πρακτική προσλήψεων αποφεύγει την επιχορήγηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξασφαλίζοντας την μη παραβίαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄ 280) με τίτλο «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» της οποίας η ισχύς οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 27/29-12-2016 (ΦΕΚ Α΄ 243/30-12-2016)».

Εν κατακλείδι η ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή διαμορφώθηκε ως εξής:«Ποια η συνολική δαπάνη για την κάλυψη των προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως οκτώ μήνες; Πόσες εξ αυτών είναι τρίμηνες, πεντάμηνες και οκτάμηνες; Παρακαλείσθε όπως παράσχετε αναλυτικό πίνακα ανά ειδικότητα, ανά νομό και χρονική διάρκεια συμβάσεων. Ποια είναι τα νέα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Κοζάνη και την Φλώρινα τα οποία καθιστούν απαραίτητη την παρέμβαση των αρχαιολογικών υπηρεσιών προκειμένου να προβούν σε αρχαιολογικές ανασκαφές;» και «Για ποιόν λόγο προβλέπεται η πρόσληψη Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στον Νομό Δωδεκανήσου κατ’ επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της ΔΕΗ Α.Ε.;»