Πολιτική

Αυτή είναι η πρόταση νόμου της ΝΔ για τα κανάλια

Την πρόταση της για τη ρύθμιση των τηλεοπτικών αδειών η οποία κινείται σε έξι βασικούς άξονες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία.

-Προβλέπεται η κατάργηση του αριθμού 4 για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών και προτείνει ο αριθμός να ορίζεται από το ΕΣΡ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

-Καταργείται η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού και προτείνεται οι άδειες να χορηγούνται με ένα ενιαίο τίμημα για όλους τους παρόχους ενώ προβλέπει και την καταβολή τέλους χρήσης του φάσματος το ύψος του οποίου ορίζεται επίσης από το ΕΣΡ.

-Δίνει τη δυνατότητα στο ΕΣΡ να παρεκτείνει τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών εφόσον η ζήτηση καλύψει το υφιστάμενο όριο, και αυξηθεί η τεχνική δυνατότητα, που θα επιτρέπει την έκδοση νέων αδειών.

-Ορίζεται δεκαετή χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου και εισάγονται αυστηρές προϋποθέσεις για τους υποψηφίους που πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τραπεζικά ενήμεροι με τα σχετικά πιστοποιητικά.

-Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας προτείνεται το ποσό των 12.000.000 ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιφερειακής εμβέλειας ποσό μέχρι 3.000.000 ευρώ.

-Προβλέπεται ότι 15 ημέρες μετά τη λήψη της άδειας, η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, η οποία παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa