Οικονομία

«Καμπανάκια» από Εφορία με emails και SMS

Στενές επαφές με τους φορολογούμενους καθιερώνει η Εφορία, μέσω τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου είτε να υπενθυμίσει φορολογικές υποχρεώσεις που έρχονται είτε να ενημερώσει για χρέη και για υποχρεώσεις που ξεχάστηκαν και επιφέρουν πρόστιμα.

Ειδικότερα, τα μηνύματα που αποστέλλει η ΑΑΔΕ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

– Τα «ανώδυνα και χρήσιμα», με τα οποία ειδοποιείται ο φορολογούμενος να τακτοποιήσει τις οφειλές του.

– Τα «επικίνδυνα», που αφορούν εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις και τα… περαιτέρω. Οι υπόχρεοι ειδοποιούνται ότι πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις και ενημερώνονται για τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σχετικά με τη διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων η ΑΑΔΕ διευκρινίζει κατ΄ αρχήν ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προέρχονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, αλλά και από άλλες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίες αποστέλλουν μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογουμένους.
Σημειώνεται πως τα ηλεκτρονικά μηνύματα που προέρχονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διακρίνονται από τα αντίστοιχα των άλλων Διευθύνσεων, διότι σε όλα αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης και είναι ενυπόγραφα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των φορολογουμένων με τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]

Γιατί και πότε στέλνονται
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (από [email protected]) έχουν στόχο την άμεση και οικειοθελή ανταπόκριση των φορολογουμένων έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων και διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης αφορούν στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία. Αποστέλλονται σε μηνιαία βάση (Διπλογραφικά) και τέσσερις φορές, ετησίως (Απλογραφικά) λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με στόχο την υπενθύμιση της σχετικής υποχρέωσης. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη δήλωσή τους.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογουμένους που δεν έχουν ικανοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, είτε ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων και την ακρίβειά τους, είτε ως προς την καταβολή των οφειλών τους.
Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποστέλλονται μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών και αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία: όταν δεν έχει υποβληθεί η περιοδική δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υποχρέων.

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υποχρέων.

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υποχρέων.

Πρόσφατες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές: όταν δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/λές, που έληξε/ξαν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: όταν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υποχρέων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

Λοιπές Φορολογικές υποχρεώσεις: όπως είναι η μη υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών, η μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, η υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., κ.α.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι μπορεί κάποιος να λάβει μήνυμα από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ενώ έχω τακτοποιήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, στην περίπτωση που η Διεύθυνση δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως για την τακτοποίηση αυτή. Η ημερομηνία αναζήτησης αναγράφεται πάντοτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, αγνοεί το μήνυμα που έλαβε.

Τα τηλεφωνήματα

Εκτός των μηνυμάτων, η εφορία μπορεί και να τηλεφωνήσει σε φορολογούμενους.

Όπως ενημερώνει η ΑΑΔΕ, στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναπτύσσονται δράσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας, που αφορούν σε αξιολογημένες, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ομάδες φορολογουμένων και οφειλετών.

Για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης, με κύρια αρμοδιότητα την τηλεφωνική επικοινωνία με φορολογούμενους πολίτες και στόχο την επίτευξη εκούσιας συμμόρφωσης ως προς την υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή των οφειλών.

Πηγή: sofokleousin.gr

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On


Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa