Άρθρα

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ψηφιακή οικονομία

Σήμερα, η ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν εξαρτάται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από την καινοτόμο και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις που μένουν πίσω κινδυνεύουν όλο και περισσότερο να αποδυναμωθούν ή να ακυρωθούν από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις σαφώς έχουν αντιληφθεί την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών και στρέφονται τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η κρίση. Αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου για την ανάπτυξή τους: τα πλεονεκτήματα της online παρουσίας, του διαδικτυακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές. Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων, για τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας και των εσωτερικών τους λειτουργιών.

Ωστόσο, ο βαθμός ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας διαφέρει αρκετά, ανάλογα με το μέγεθος και το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης. Όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις που προχωρούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι μεγάλες. Είναι επιχειρήσεις που ήδη πρωταγωνιστούν στους κλάδους τους, που ήδη αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα, που ήδη διαθέτουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, φαίνεται πως οι περισσότερες επιχειρήσεις επικεντρώνονται μέχρι τώρα στην πρώτη από τις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού: αυτή που αφορά την εμπειρία των πελατών. Εστιάζουν στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση του πελάτη, στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης, στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα σημεία επαφής. Στις άλλες δύο διαστάσεις, που αφορούν τον μετασχηματισμό των διαδικασιών και τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, οι κινήσεις είναι σαφώς λιγότερες και προέρχονται –και πάλι– από μεγάλες εταιρείες.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ευκαιρίες και στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, πραγματοποιώντας μικρά ή μεγάλα βήματα μετασχηματισμού. Η προσπάθεια αυτή, όμως, χρειάζεται διεύρυνση και εμβάθυνση. Κι αυτό αφορά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο να συμβαδίσουν, εξαιτίας της έλλειψης ικανών πόρων, αλλά και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς. Σε προτεραιότητα θα πρέπει να τεθεί η ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης, αλλά και η αξιοποίηση συνεργιών με στόχο τη δημιουργία δικτύων συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επίσης, απαιτείται σοβαρή επένδυση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και με σύγχρονα προγράμματα διά βίου μάθησης, κατάρτισης και επανακατάρτισης, για επιχειρηματίες και εργαζόμενους.

Σε μια περίοδο όπου επιχειρείται ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ανάγκη επιβίωσης.

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa