Περιφέρειες - Δήμοι

Νέα εγκύκλιος για τις προσλήψεις συμβασιούχων

Για να αποφευχθούν διαφορετικές ερμηνείες για την εφαρμογή των διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε στην έκδοση συμπληρωματικών διευκρινίσεων με νέα εγκύκλιό του. Αφορμή ήταν διαφορά ερωτήματα που υπέβαλαν υπηρεσίες ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων.

Στην Εγκύκλιο, που απευθύνεται και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.82 του ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α’ 50/26.3.2019) η παρ.5 του αρ.28 του ν.2190/1994 αντικαταστάθηκε, ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107)».

Δεδομένου ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγεται εξαίρεση από τους περιορισμούς του αρ.28 του ν.2190/1994ως ισχύει, το Υπουργείο τονίζει πως οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη διάταξηδιενεργούνται κανονικά στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Επιπροσθέτως, σχετικά με τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, το Υπουργείο σημειώνει ότι και αυτές διενεργούνται κανονικά σε όλους τουςΦορείς και τις Υπηρεσίες του Δημοσίου καθόσον και για αυτήν την κατηγορία έχει προβλεφθεί με το προαναφερόμενο άρθρο (αρ.82, παρ.2 του ν.4604/2019), εξαίρεση από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 28 του ν.2190/1994.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Πηγή: airetos.gr

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa