Την πρόσληψη 6.416 υπαλλήλων, μόνιμων και εποχικών, προωθούν το ΑΣΕΠ και φορείς σε όλη τη χώρα.

Η «μερίδα του λέοντος» ανήκει στα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, στους δήμους όλης της χώρας και σε Παιδικούς Σταθμούς. Συγκεκριμένα:

·      ΟΑΕΔ (360 μόνιμοι)

Την πρόσληψη 360 μόνιμων υπαλλήλων προωθεί ο οργανισμός, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών. Το σύνολο των θέσεων αφορά εργασιακούς συμβούλους στα Κέντρα του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα. Το νέο προσωπικό, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανήκει σε μία μόνο ειδικότητα: Διοικητικού – Οικονομικού.

·      ΕΥΔΑΠ (300 μόνιμοι)

Τον Αύγουστο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 νέους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Έργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

·      Hot spots (1.639 προσλήψεις)

Στις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα πρόσκληση της κοινωφελούς εργασίας για την πρόσληψη 1.639 ανέργων που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ειδικότητες διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

·      Νοσοκομεία (1.135 εποχικοί)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή εποχικού προσωπικού –ιατρικού και νοσηλευτικού– στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες, π.χ. Αττικόν, προσλαμβάνουν αυτή την περίοδο υπαλλήλους όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικεύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καιροφυλακτούν.

·      Παιδικοί Σταθμοί (1.200 εποχικοί)

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα αρχίσει η σταδιακή έκδοση των προκηρύξεων για την πρόσληψη 1.200 νέων υπαλλήλων στους Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας. Θα επιλεγεί προσωπικό των ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών, ΤΕ Βρεφοκόμων, ΔΕ Παιδοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Βοηθών και ΥΕ Καθαριστριών.

·      Δήμοι (1.400 εποχικοί)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες πρόσληψης συμβασιούχων στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ όλης της χώρας. Ζητούνται, κυρίως, διοικητικοί, χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγοί, φύλακες και εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων.

·      Υπουργείο Οικονομικών (46 μόνιμοι)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 46 μόνιμων υπαλλήλων στο υπ. Οικονομικών.

Πρόκειται για την προκήρυξη 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ, με την οποία θα προσληφθεί προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΠΕ Εφοριακών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ (asep.gr).

·      Υπουργείο Δικαιοσύνης (186 μόνιμοι)

Ολοκληρώνεται στις 4 Αυγούστου 2017 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη σημαντική προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Θα επιλεγούν 42 γραμματείς με πτυχίο ΤΕΙ, 123 γραμματείς με τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 21 επιμελητές δικαστηρίων με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά για αυτή την προκήρυξη μαζί με την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή έως τις 8 Αυγούστου.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 29/7

 

Σχολιάστε ...