Πολιτική

Νέος νόμος: Οι αλλαγές για εργαζόμενους και εργοδότες-Πότε τίθενται σε ισχύ

Το νέο προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους που πλήττονται από συνεχώς αυξανόμενα φαινόμενα απλήρωτης και υποδηλωμένης εργασίας ή αδήλωτης εργασίας περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας που ψηφίστηκε στη βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί της αρχής το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τον Σύριζα και τους ΑΝΕΛ, καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή, ενώ δήλωσαν «παρών» τα υπόλοιπα κόμματα.

Ωστόσο, επί των άρθρων, η αντιπολίτευση ψήφισε μια σειρά διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας των εργαζομένων, αλλά και ατόμων με αναπηρία.

Η υπουργός εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε μεταξύ άλλων: «ορισμένοι έχουν δυσκολία να ψηφίσουν μέτρα που ευνοούν τον κόσμο της εργασίας» και πρόσθεσε: «εμείς είμαστε με τον κόσμο της εργασίας».

Μάλιστα, απαντώντας στα όσα υπονόησαν οι ομιλητές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ρόλο των δανειστών στην απόσυρση ρυθμίσεων «λίγο πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο» η υπουργός εργασίας αντέτεινε ότι όλες οι εμβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου «είναι εδώ».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην «προδήλωση» των υπερωριών των εργαζόμενων από τους εργοδότες, στη διάταξη που δίνει την δυνατότητα να εκδίδεται διαταγή πληρωμής σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη, στην επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων των εργαζομένων, καθώς και στην άμεση καταβολή επιδόματος ανεργίας στους εγκλωβισμένους εργαζόμενους.

Ακόμα και λουκέτο

Ο νόμος προβλέπει ακόμη και λουκέτο σε επιχειρήσεις εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία. Επίσης, προβλέπει την επίσπευση της εκδίκασης των αγωγών και των τακτικών ενδίκων μέσων για απολύσεις και μη καταβολή μισθοδοσίας.  Ορίζεται το όριο των 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ενδίκων μέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενος μισθούς.

Σε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, η νέα διαδικασία πρέπει να οριστεί εντός 30 ημερών και η απόφαση θα πρέπει να δημοσιευθεί υποχρεωτ5ικά εντός 30 ημερών από την ημέρα της εκδίκασης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας εργαζόμενου, ο οποίος μετά τη μη καταβολή δεδουλευμένων θεωρήθηκε ότι απολύθηκε λόγω βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας, μονομερώς από τον εργοδότη του.

Υποχρεώσεις και χρονοδιαγράμματα για τους εργοδότες

Ο νέος νόμος προβλέπει, επίσης, νέες υποχρεώσεις και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για το σύνολο των εργοδοτών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εργοδοτικών οργανώσεων έχουν επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αυξάνουν αντί να μειώνουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χώρου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα της πραγματοποίησης της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Επίσης, υποχρεούνται να καταχωρούν την υπερεργασία και τη νόμιμη –σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία-υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη της.

Αν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώσουν ότι οι υπερωρίες ή κάθε άλλη αλλαγή στο ωράριο δεν έχει δηλωθεί, θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Υπουργική απόφαση

Η έναρξη της ισχύος της υποχρέωσης θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία είναι απαραίτητη για τον καθορισμό των λεπτομερειών, όπως η διαδικασία καταχώρισης, και τα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται.

Σχετικά με τους εργοδότες που εκτελούν οικοδομικές εργασίας ή τεχνικά έργα προβλέπεται ότι υποχρεούνται να αναγγέλλουν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης θα πρέπει, μάλιστα, να υπάρχει στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και να παρουσιάζεται στα ελεγκτικά όργανα, προς έλεγχο, διαφορετικά θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου. Και σε αυτήν την περίπτωση η ισχύς της διάταξης θα ξεκινήσει με την υπογραφή υπουργικής απόφασης.

Άλλη διάταξη προβλέπει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη, ηλεκτρονικά, όλων των σχετικών εντύπων που αφορούν στη κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, το αργότερο εντός 4 εργασίμων ημερών από την ημέρα αποχώρησης του εργαζόμενου.

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι πρόκειται για οικειοθελή αποχώρηση και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο σύστημα.

Η εξώδικη δήλωση του εργοδότη θα πρέπει να επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, η σύμβαση εργασίας θα θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματός της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER