Οικονομία

Οδηγός ΕΦΚΑ για τις εισφορές

Ο εργαζόμενος που αμείβεται με τίτλους κτήσης, δηλαδή με απόδειξη δαπάνης, επιβαρύνεται για το σύνολο της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ύψους 20,28% επί της αμοιβής του, αλλά ο προσωρινός εργοδότης του, δηλαδή αυτός που εκδίδει το παραστατικό, έχει την υποχρέωση να παρακρατήσει και να αποδώσει στον ΕΦΚΑ τα χρήματα που αντιστοιχούν στην απόδειξη πληρωμής που εξέδωσε.

Αυτό επισημαίνεται ρητά στη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ και με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται, παρακρατούνται και πληρώνονται αυτές οι εισφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη, μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδοθούν από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη του παραστατικού εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά ποσά βαρύνουν αποκλειστικά τον εκδότη του παραστατικού.

Εισφορές μέσω ΑΠΔ

Σε ό,τι αφορά την υποβολή των εισφορών μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ισχύουν τα παρακάτω:

Οι ΑΠΔ υποβάλλονται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα, που ακολουθεί τον μήνα της έκδοσης του παραστατικού «Τίτλου Κτήσης», ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Στην περίπτωση που ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης είναι Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι ΑΠΔ υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα, του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού – Τίτλου Κτήσης, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή ΑΠΔ πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ, της έδρας του εργοδότη.

Αποδείξεις δαπάνης

Σε ό,τι αφορά τους τίτλους κτήσης / αποδείξεις δαπάνης ισχύουν τα εξής:

1. Από την 1/1/2014 και εφεξής η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης μετονομάστηκε σε «Τίτλος κτήσης».

2. Όταν ένας ιδιώτης που δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος σε ΔΟΥ και συνεπώς δεν θεωρείται ότι ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι συστηματικά σε μία επιχείρηση, τότε η αμοιβή που του αναλογεί θα καταβληθεί με την έκδοση Απόδειξης Επαγγελματικής Δαπάνης.

3. Ως ευκαιριακή δραστηριότητα χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1003/2015 (§ 39.1.5), η δραστηριότητα που δεν ασκείται συστηματικά και αποδεικνύεται από πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν για παράδειγμα: α) η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, β) η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, γ) η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και δ) γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

4. Ενδεικτικές περιπτώσεις περιστασιακά απασχολούμενων είναι: α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ., που συμβάλλονται με εταιρείες π.χ. ερευνών ή δημοσκοπήσεων με συμβάσεις έργου ή όχι. β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers). γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.

5. Από την 1/1/2015 και εφεξής έχει τεθεί το όριο των 10.000,00 ευρώ για το ποσό των αμοιβών που μπορεί να λάβει κάποιος αθροιστικά ανά έτος μέσω Απόδειξης Επαγγελματικής Δαπάνης ή τίτλου κτήσης.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On


Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa