Περιφέρειες - Δήμοι Πολιτική

Οι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης σε αριθμούς – Τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΥΠΕΣ

Στατιστικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Βάσει αυτών, οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις τακτικού προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2019 (Ιανουάριος έως και Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.259. Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προσλήψεις και μεταφορές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους ΟΤΑ ήταν 877.

Τα ανωτέρω νούμερα, όσον αφορά συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση ανέρχονται αντιστοίχως σε 6.041 αποχωρήσεις έναντι 4.359 προσλήψεων/μεταφορών.

Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ και συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) εντός του 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ιανουάριος 82.944 564.356
Φεβρουάριος 82.895 564.253
Μάρτιος 82.860 564.741
Απρίλιος 82.913 564.900
Μάιος 82.865 564.823
Ιούνιος 82.831 564.941
Ιούλιος 82.883 564.787
Αύγουστος 83.055 566.765

Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται στοιχεία “των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί)”.

Το έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) τον Ιούνιο ανερχόταν σε 105.267, εκ των οποίων οι ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι ήταν 103.213 και οι μετακλητοί 2.054.

Τον Αύγουστο το πλήθος διαμορφώθηκε σε 71.927 (69.905 και 2.022 αντιστοίχως).

(Στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό).

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, οι Αιρετοί συνολικά στο Δημόσιο ανήλθαν τον Αύγουστο σε 9.312.Οι Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης σε 1.508.

Τέλος, αναφορικά με τα ΝΠΙΔ τα δεδομένα διαμορφώθηκαν ως εξής τον Αύγουστο:

– Τακτικό Προσωπικό: 34.252, εκ των οποίων 6.232 στους ΟΤΑ.

– Έκτακτο Προσωπικό:

α) ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι: 18.953, εκ των οποίων 6.475 στους ΟΤΑ,

β) Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης: 1.882,

γ) λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 3.597

Ακριβέστερα, μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα του ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι Πίνακες:

– Συνολικά Στοιχεία ανά μήνα για το έτος 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_08_2019.xlsx

– Στοιχεία Προσλήψεων – Αποχωρήσεων 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_08_2019_.xlsx

– Μηνιαία Στοιχεία Αυγούστου 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2019.xlsx

– Στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 καθώς και προηγούμενων ετών

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/

Πηγή: airetos.gr

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa