Κοινωνία

Ολοκληρώθηκε προεκλογικά η προκήρυξη 3Κ στους δήμους – Δείτε όλα τα ονόματα

Ακόμη μια προεκλογική κίνηση από την κυβέρνηση που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για 7.949 θέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 7.949 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στους πίνακες που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ και οι οποίοι θα αποσταλλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση αλλά και θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων αλλά και των αποτυχόντων. Οι τελευταίοι, για λόγους προσωπικών δεδομένων, εμφανίζονται με το barcode που αντιστοιχεί στον καθένα.

Όποιοι από τους υποψήφιους πάντως θέλουν να μπουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα δυσκολευτούν γιατί αυτή λόγω της κίνησης δεν ανταποκρίνεται.

ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΥΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ

ΔΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΔΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa