Ποιος «γαλάζιος» εν δυνάμει «αντάρτης» σε μεγάλο δήμο της χώρας σκέφτεται σοβαρά να κάνει πίσω κατόπιν πολύπλευρων πιέσεων;

Το θέτει υπό τη μορφή κουίζ εβδομαδιαία εφημερίδα χωρίς να δίνει κάποιο στοιχείο για την ταυτότητα του.

Σχολιάστε ...