Περιφέρειες - Δήμοι Συνεντεύξεις

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης στο «Π»: Συνεχίζουμε

«Πιστεύουμε ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας, σεβαστήκαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμπολίτες μας, εργαστήκαμε με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου», τόνισε μιλώντας στο «Π» ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης. Ο κ. Σταμούλης περιέγραψε το έργο που έχει γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ επεσήμανε πως «οι συμπολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία του δήμου».

Κάνοντας απολογισμό της θητείας σας, ποια θεωρείτε τα πιο εμβληματικά έργα σας;

Κάθε έργο μικρό ή μεγάλο, εντασσόμενο σε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, της ποιότητας ζωής του, της διασφάλισης της προστασίας του, της προάσπισης της δημόσιας υγείας, της αναβάθμισης της Παιδείας, της αναπτυξιακής υποστήριξης της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς, έχει την ξεχωριστή συμμετοχική βαρύτητα και φυσικά την εμβληματική σημασία του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, η κατασκευή νέου υπερσύγχρονου Τεχνικού Λυκείου, η λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, η λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, η ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και η εκτέλεση σπουδαίων έργων υποδομής (Δίκτυο αποχέτευσης, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών κ.λπ.).

Ποιες ήταν οι προτεραιότητές σας σε αυτήν τη δημαρχιακή θητεία; Πιστεύετε ότι πετύχατε τους στόχους για τους οποίους είχατε δεσμευτεί πριν από τις εκλογές του 2014;

Πρέπει να αποτελεί βασική υποχρέωση και ιερό καθήκον των αιρετών, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κοινών, να επιτύχουν την υλοποίηση των αναγκαίων έργων με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, μη φειδόμενοι κόπων και θυσιών, αξιοποιώντας κάθε προσφερόμενη ευκαιρία και δυνατότητα.

Η θητεία μας συνέπεσε με την, ιδιαίτερα δύσκολη, περίοδο των μνημονίων και των σημαντικών περικοπών στις θεσμοθετημένες οικονομικές ενισχύσεις των δήμων (κατά 65% περίπου). Παρ’ όλα αυτά, υπηρετήσαμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συνέπεια τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, που εμφορούνται από τις προαναφερόμενες αρχές, και καθορίσαμε τους στόχους και τις προτεραιότητες που αφορούσαν την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, τη χρηστή διαχείριση, τον σεβασμό του δημοσίου χρήματος, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την αποτελεσματικότητα ενεργειών και δράσεων, τη δημιουργία σοβαρών υποδομών υποστήριξης της τοπικής οικονομίας, τη ριζική και σύγχρονη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δήμου προς βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και την αναβάθμιση, ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του δήμου μας.

Πιστεύουμε ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας, σεβαστήκαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμπολίτες μας, εργαστήκαμε με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου και επιτύχαμε το μέγιστο των στόχων μας, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση του έργου μας.

Έτσι πιστεύουμε πως οι συμπολίτες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία του δήμου.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Μεγαρέων και πώς μπορούν να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο;

Ο Δήμος Μεγαρέων έχει προικιστεί πλουσιοπάροχα από τη φύση, την ιστορία του και την τεράστια πολιτισμική του κληρονομιά. Διαθέτει, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που στο παρελθόν δεν αξιοποιήθηκαν δεόντως. Και αυτά είναι το θαυμάσιο κλίμα, οι τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, οι εξαιρετικές παραλίες, οι πανέμορφες δασικές εκτάσεις, αλλά και η γειτνίασή του με την πρωτεύουσα της χώρας και το πολύπλευρα ανεπτυγμένο συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν σταδιακά να αξιοποιηθούν περαιτέρω, μέσα από έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που ήδη έχουμε καταρτίσει, έτσι ώστε, υλοποιούμενος στο σύνολό του, να καταστήσει τον Δήμο Μεγαρέων έναν πραγματικά αναπτυξιακό πυλώνα της Δυτ. Αττικής και να δημιουργήσει νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, που τόσο έχει ανάγκη η τοπική μας κοινωνία.

Οι φυσικές καταστροφές που υπέστη ο δήμος σας, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, πόσο επηρέασαν το έργο σας και πώς καταφέρατε να αποκαταστήσετε τα προβλήματα τόσο άμεσα;

Πρόσφατα έπληξαν τον δήμο μας τρεις, τεράστιας έκτασης, φυσικές καταστροφές. Χάρις όμως στην καλή οργάνωση του δήμου μας και στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβασή μας, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε γρήγορα τα αποτελέσματά τους και να αποφύγουμε δραματικές συνέπειες (στη μεγάλη πυρκαγιά της Κινέτας, τον Ιούλιο του 2018, δεν υπήρξε ούτε τραυματίας).

Οι καταστροφές αυτές επηρέασαν σαφώς το έργο μας. Περισσότερο, όμως, επηρέασαν δυσμενώς την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, που επλήγησαν από αυτές, και καταβάλλουμε καθημερινά συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις ανακούφισής τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μάλιστα, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, έχουμε δρομολογήσει την κατασκευή σοβαρών έργων υποδομής για τον περιορισμό, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον από παρόμοιες φυσικές καταστροφές.

Ποια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες του Δήμου Μεγαρέων πιστεύετε ότι καταφέρατε να επιλύσετε;

Η τοπική μας κοινωνία διακρίνεται ως γνωστόν από αξιοσύνη, λεβεντιά, με ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης. Στη διάρκεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης των μνημονίων, αναδείχθηκε σε αξιοζήλευτο βαθμό το αίσθημα της ανθρωπιάς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Έτσι, ως κοινωνία είχαμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις της κρίσης των μνημονίων.

Τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους συμπολίτες μας σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις της προαναφερόμενης περιόδου, που είναι κοινά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία είναι η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, η σύγχρονη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων, η περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κ.λπ. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στη διάρκεια της θητείας μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ουσιαστικής βελτίωσής τους και πιστεύουμε ότι επιτύχαμε την ικανοποίησή τους σε σημαντικό βαθμό, παρά τις γνωστές αντιξοότητες που προαναφέρθηκαν.

Το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής «εμπνέει» ή και επιβάλλει τις συνεργασίες. Πιστεύεται ότι υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων και συνεννοήσεων με βάση το τοπίο των υποψηφιοτήτων που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο Μεγαρέων;

Φρονούμε ότι το μέτρο της απλής αναλογικής προσεγγίζει περισσότερο την ιδέα της δημοκρατικής λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών και εκ των πραγμάτων πρέπει να εμπνεύσει και να επιβάλει συνεργασίες ουσίας. Βεβαίως, καθετί καινούργιο που θεσμοθετείται έχει τις δυσκολίες προσαρμογής και εφαρμογής του. Ταυτόχρονα όμως, ελπίζουμε ότι, υπό τις διαμορφούμενες νέες προοπτικές, στο πλαίσιο της απλής αναλογικής οι πολιτικές δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας, που εκπροσωπούνται από τους σημερινούς υποψηφίους, είναι ώριμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δημοκρατικής αυτής λειτουργίας και να δράσουν θετικά. Να αναδειχθούν στην πράξη ευρύτερες συνεργασίες και συναινέσεις, με χαρακτηριστικά διαφάνειας και υπευθυνότητας έναντι των πολιτών στο σύνολό τους, οι οποίες αναπόδραστα θα επιφέρουν μόνο ουσιαστικά αναπτυξιακά οφέλη για την τοπική μας κοινωνία και την οικονομία, που τα έχουν ανάγκη.

Συνέντευξη στον Γιώργο Λαιμό

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa