Κοινωνία

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Χρήσιμος Οδηγός για υποψηφίους – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οδηγός Πανελλαδικών εξετάσεων 2020:  Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ – Νέο σύστημα και με το παλαιό σύστημα – ΕΠΑΛ – Ειδικά μαθήματα

Στη μάχη για μια θέση στην Τριτοβάθμα Εκπαίδευση ρίχνονται οι απόφοιτοι από Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ στις 15 Ιουνίου 2020.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΓΕΛ θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν   στις 26 του ίδιου μήνα. Για τα ΕΠΑΛ οι Πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις  30 του ίδιου μήνα.
Με την κατάργηση φέτος των συντελεστών βαρύτητας, τα συνολικά μόρια προκύπτουν από τον μέσο όρο των βαθμών στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα, πολλαπλασιαζόμενο επί 1.000, ενώ δεν υπάρχουν πλέον μαθήματα με περισσότερα μόρια, αφού κάθε μάθημα δίνει 250 μόρια.

Ποιες είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08.30 π.μ. κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 και είναι κοινή για τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Εξαίρεση, το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων σε Τμήματα και Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε αυτά, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2020 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2020 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2020 ΙΤΑΛΙΚΑ 08.30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2020 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ
ΤΡΙΤΗ 7/7/2020 ΓΑΛΛΙΚΑ 08.30 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2020 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2020 ΑΡΜΟΝΙΑ 08.30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7/2020 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 17:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 17:30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
– μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
– μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
– μέχρι τις 17:00 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 17:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2019-2020) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση  ήταν δεσμευτική.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας
δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και
στ)  Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.
(Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ.  στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Επίσης όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα_.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου,  των υποψηφίων  που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) θα είναι κοινά για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα και των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
Εξυπακούεται ότι όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στο ίδιο Λύκειο, θα εξεταστούν και στο ίδιο Ε.Κ., στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Λύκειο, ανεξάρτητα από το αν οι υποψήφιοι είναι Παλαιό-Νέο σύστημα ή Ημερήσιο-Εσπερινό Λύκειο.

 • Οι υποψήφιοι του Νέου και του Παλαιού συστήματος εξετάζονται σε κοινά Ε.Κ., σε κοινή ώρα εξέτασης, αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο χωρισμός σε διαφορετική αίθουσα, λόγω μικρού αριθμού υποψηφίων, οι υποψήφιοι του Παλαιού συστήματος θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να διαχωριστούν από τους υποψηφίους του Νέου συστήματος, και οι Ημερήσιοι να διαχωριστούν από τους Εσπερινούς, όπως και πέρυσι.
 • Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ όπως έχει οριστεί με την σχετική απόφαση κατανομής του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται στα ανωτέρω Ε.Κ. (των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. μπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.

Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, μετά κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά και όπως θα καθοριστεί σε σχετική αναλυτική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.
Για φέτος, λόγω διπλού συστήματος εξετάσεων, τα μαθήματα κατά την εξέτασή τους θα διακρίνονται σαφώς μεταξύ ΝΕΟΥ συστήματος και ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος.

Η παραπάνω διάκριση των μαθημάτων θα γίνεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και θα είναι αναγεγραμμένη πάνω στις φωτοτυπίες των υποψηφίων, για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι και οι ΛΕΕ.

Επιπλέον προσοχή πρέπει να δοθεί στους υποψηφίους εσπερινού ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα, καθώς αυτοί έχουν ήδη επιλέξει αν θα εξεταστούν με τα Ημερήσια ή με τα Εσπερινά ΓΕΛ. Άρα, ένας υποψήφιος εσπερινού ΓΕΛ που επέλεξε να εξεταστεί με τα εσπερινά, θα αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι εσπερινοί, θα παρακαθίσει δίπλα στους εσπερινούς, θα πάρει θέματα εσπερινών ΓΕΛ και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα εσπερινά.
Αντίθετα, ένας υποψήφιος εσπερινού ΓΕΛ που επέλεξε να εξεταστεί με τα ημερήσια, θα αντιμετωπιστεί σαν ημερήσιος, θα παρακαθίσει δίπλα στους ημερήσιους, θα πάρει θέματα ημερήσιων ΓΕΛ και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα ημερήσια

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ – ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 • Τα υλικά που πρέπει να έχουν οι μαθητές:
  – Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  – Δελτίο εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων (καρτελάκι)
  – Τρία στυλό (μπλε ή μαύρου χρώματος), μολύβι, γόμα και ξύστρα
  – Γεωμετρικά όργανα, όπου χρειάζονται
  – Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό
  – Ένα ρολόι χειρός, για τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης
 • Και οι …άυλες προϋποθέσεις – Συμβουλές για καλή απόδοση:
  • Διαβάζετε τα θέματα αργά και προσεκτικά, ώστε να κατανοήσετε πλήρως τι ζητείται, και ξεκινάτε από αυτά που γνωρίζετε καλύτερα.
  • Αφού απαντήσετε κάποιο ερώτημα, καλό θα ήταν να διαβάσετε άλλη μία φορά την εκφώνηση.
  • Ερωτήσεις που σας φαίνονται γνωστές και εύκολες χρειάζονται περισσότερη προσοχή.
  • Ακόμη και αν κάποιο από τα θέματα δεν σας θυμίζει κάτι, δεν πρέπει να απογοητευτείτε, καθώς μπορεί στη συνέχεια της εξέτασης να «καθαρίσει» το μυαλό σας και να το κατανοήσετε.
  • Δεν αποκαρδιώνεστε από τυχόν δύσκολα θέματα και, κυρίως, δεν τα παρατάτε. Τα θέματα όσο δύσκολα φαίνονται σε εσάς άλλο τόσο δύσκολα θα φαίνονται και στους άλλους μαθητές.
  • Χρησιμοποιείτε, όπου χρειάζεται, το πρόχειρο (δηλαδή, τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου).
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιμείνετε για πολλή ώρα σε κάποιο θέμα που σας δυσκολεύει ιδιαίτερα, ούτε φυσικά να απογοητευόσαστε. Πρέπει να προχωρήσετε, να αντιμετωπίσετε τα υπόλοιπα ζητήματα και μετά να επιστρέψετε στο ερώτημα που δεν λύσατε και να αφοσιωθείτε σε αυτό.
  • Γράφετε ό,τι γνωρίζετε, ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι· δεν αφήνετε κανένα ερώτημα χωρίς απάντηση.
  • Το γραπτό σας πρέπει να αποπνέει σιγουριά και να αντιμετωπίζει έξυπνα τα ερωτήματα, ώστε ο διορθωτής να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία για τις γνώσεις σας.
  • Προσέχετε την εμφάνιση του γραπτού σας, ώστε να είναι ευανάγνωστο. Ένα καλά δομημένο και καθαρογραμμένο γραπτό είναι βέβαιο πως προκαταβάλλει θετικά τον διορθωτή.
  • Κατανέμετε σωστά τον χρόνο ανάμεσα στα θέματα, ώστε να αφήσετε τουλάχιστον 10 λεπτά για να ξαναδιαβάσετε τις απαντήσεις σας και να διορθώσετε τυχόν ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη.
  • Δεν βιάζεστε. Αν μέσα στον ενθουσιασμό σας βιαστείτε, υπάρχει κίνδυνος να δώσετε λανθασμένες απαντήσεις.
  • Ακόμα και αν έχετε τελειώσει νωρίτερα, εξαντλείτε τον χρόνο της εξέτασης. Διαβάζετε ξανά και ξανά τις απαντήσεις σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν διέφυγε από την προσοχή σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής:
O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:
α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων είναι προαιρετική.
Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
γ) την αποφυγή συγχρωτισμού,
δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και
στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΜΑΣΚΕΣ

Μετά την αποδοχή του Υπουργείου Παιδείας πρότασης δωρεάς από εταιρεία, θα διανεμηθούν 120.000 υφασμάτινες επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες για τις ανάγκες των Πανελλαδικών εξετάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ο  δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει απευθείας στις εκπαιδευτικές δομές.
Η μάσκα για τους μαθητές είναι προαιρετική.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στις σχολές, στα τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει καθοριστεί στους 77.970, αριθμός ίδιος με εκείνον της περυσινής χρονιάς.

Οι οκτώ στους δέκα υποψηφίους θα πάρουν φέτος το “εισιτήριο” για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας :
Α. Ο αριθμός των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια που δήλωσαν ότι  θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές ανήλθε στις 82.159 από 81.930 που είχαν δηλώσει πέρσι (229 περισσότερες δηλώσεις).
Β. Επιπλέον 18.000  υποψήφιοι δήλωσαν από τα ΕΠΑΛ αποφοίτων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές με το ποσοστό θέσεων 10%.
Γ. Οι συνολικά 100.000 περίπου υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 77.970 θέσεις.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για αποφοίτους προηγούμενων ετών, που θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές με το παλαιό σύστημα.

Τα ποσοστά που καθορίστηκαν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21 για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 (παλαιό σύστημα).
Τα ποσοστά αυτά αφορούν υποψηφίους με τις εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και υποψηφίους με τις εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ.
Ειδικότερα, για αποφοίτους προηγούμενων ετών θα ισχύσουν τα εξής:

 1. Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 (παλαιό σύστημα), για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.
 2. Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 (παλαιό σύστημα), για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται ποσοστό 13,66% επί των θέσεων που αντιστοιχούν στο καθ’ υπέρβαση ποσοστό 1% της κατηγορίας των Εσπερινών ΓΕΛ επί του αριθμού εισακτέων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, τα ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019−2020 σύμφωνα με τις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων ανά κατηγορία (Εξετάσεις Ημερησίων ΓΕΛ, Εξετάσεις Εσπερινών ΓΕΛ).
Σε ό,τι αφορά τις σχολές και τα τμήματα συναρμόδιων υπουργείων, το υπουργείο ενημέρωσε ότι το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων με το παλαιό σύστημα θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων, με κοινή απόφαση της υπουργού Παιδείας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.

Συντελεστές βαρύτητας – Μόρια μαθημάτων

Οι Πανελλαδικές 2020 θα έχουν μια σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς με τον νόμο 4610/2019 καταργήθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας.

Έτσι, τα συνολικά μόρια προκύπτουν από τον μέσο όρο των βαθμών στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα, πολλαπλασιαζόμενο επί 1.000.
Δεν υπάρχουν πλέον μαθήματα που δίνουν περισσότερα μόρια, όπως υπήρχαν μέχρι και το 2019 τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Έτσι κάθε μάθημα δίνει τώρα 250 μόρια σε αντίθεση με το 2019.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Φέτος οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα δώσουν εξετάσεις και με το νέο σύστημα και με το παλιό.
 • Απουσία συντελεστών βαρύτητας.
 • Προσθήκη Κοινωνιολογίας αντί Λατινικών για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα εξεταστούν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.
  (Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, η εξέταση του μαθήματος θα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων, με πέντε υποερωτήματα και 50 μονάδες ανά ομάδα.
  Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης και απαιτεί ικανότητες συνθετικής ανάλυσης και διασύνδεσης γνώσεων).
 • Αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης στην Έκθεση
  Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβάλλεται η βαθμολόγηση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, το οποίο είναι το μόνο κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία.
  Το διαγώνισμα χωρίζεται σε τέσσερα ερωτήματα, εκ των οποίων
  το πρώτο βαθμολογείται με 15 μονάδες,
  το δεύτερο με 40 μονάδες, με τα υποερωτήματα -ανάλογα με τη βαρύτητά τους- να βαθμολογούνται με 15, 15 και 10 μονάδες,
  το τρίτο θέμα με 15 μονάδες και
  το τέταρτο με 30 μονάδες.
  Η βαθμολόγηση θα είναι πιο ενισχυμένη στις ερωτήσεις που αφορούν τη Γλώσσα και ελαφρώς χαμηλότερη στα ζητούμενα που αφορούν τη Λογοτεχνία.
  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη βαθμολόγηση του κάθε ερωτήματος με το που λάβουν το διαγώνισμα.

Στατιστικά επιδόσεων και “δύσκολα” μαθήματα

Έως πέρυσι, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρχαν δύο μαθήματα κατεύθυνσης που έδιναν περισσότερα μόρια από τα άλλα, αφού είχαν υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας.
Τα μαθήματα αυτά ήταν από τα δυσκολότερα και συνήθως κρατούσαν τις βάσεις χαμηλά, γιατί οι επιδόσεις των περισσότερων υποψηφίων δεν ήταν υψηλές.
Τα μαθήματα αυτά είναι τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία Κατεύθυνσης για το 1ο Πεδίο, τα Μαθηματικά και η Φυσική για το 2ο Πεδίο, η Βιολογία και η Χημεία για το 3ο και τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και η Οικονομία για το 4ο Επιστημονικό πεδίο.
Φέτος και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα είναι ισοδύναμα και έχουν την ίδια ακριβώς βαρύτητα στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας. Η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας θα φέρει περισσότερα μόρια στους υποψηφίους.

Τα παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα είναι τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Φυσική.
Στα Αρχαία Ελληνικά το ποσοστό των υποψηφίων που γράφουν κάτω από τη βάση ήταν στις Πανελλαδικές του 2019 το 31,72%, λίγο μικρότερο από το ποσοστό του 2018, όπως βλέπουμε στον πίνακα (σ.σ. παρακάτω). Το ποσοστό των υποψηφίων που αριστεύουν στα Αρχαία Ελληνικά είναι πάντα κάτω από 5%. Το 2019 ήταν μόλις το 2,82% των υποψηφίων. Η δυσκολία επίτευξης υψηλής βαθμολογίας στα Αρχαία Ελληνικά δείχνει τη δυσκολία του μαθήματος
Στην Ιστορία το ποσοστό των υποψηφίων που γράφουν κάτω από τη βάση είναι πολύ υψηλότερο, αλλά και το ποσοστό όσων αριστεύουν είναι υψηλότερο. Ένας στους δύο γράφει κάτω από τη βάση και ένας στους 10 αριστεύει. Συνεπώς η Ιστορία δεν είναι τόσο δύσκολη όσο τα Αρχαία Ελληνικά, γιατί διαφέρει και η απόδοση των απαντήσεων αφού έχει περισσότερη αποστήθιση.
Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα των θετικών σπουδών, το 2019 η θεωρητικά εύκολη Χημεία δυσκόλεψε αρκετά με αποτέλεσμα απογοήτευσης των υποψηφίων.
Το 2018 έγραψαν πάνω από 18, το 42,12% των υποψηφίων, ενώ για το 2019 μόλις το 4,37% των υποψηφίων.
Τα Μαθηματικά έχουν παραδοσιακά χαμηλές επιδόσεις, που όμως το 2019 ήταν σημαντικά βελτιωμένες καθώς τα θέματα ήταν ευκολότερα.
Υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις στα Μαθηματικά μεταξύ των υποψηφίων των Θετικών σπουδών και των σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Οι υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από τη βάση το 2019 ήταν το 73,96% των υποψηφίων ενώ το 2018 ήταν το 83,17%.

Συγκριτικά

Στην ουσία τους υποψηφίους φέτος δεν τους ενδιαφέρει να κοιτάζουν τις περσινές βάσεις. Γιατί πρώτον, ο παράγοντας “διαφοροποίηση” από τις επιδόσεις των υποψηφίων, διαμορφώνει εντελώς νέα δεδομένα, ενώ από την άλλη, υπάρχει η κρίσιμη διαφορά του τρόπου υπολογισμού των μορίων.

Ωστόσο πάντα υπάρχει ο στόχος που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος και συνήθως μεταφράζεται σε αριθμούς.

Και σύμφωνα με το ποιες σχολές είναι οι πιο δημοφιλείς βγαίνουν και οι υψηλότερες βάσεις. Αντίστοιχα διαμορφώνονται και οι σχολές με τις χαμηλές βάσεις.

Ποιες είναι λοιπόν με βάση το 2019 οι 20 Σχολές με τις πιο υψηλές βάσεις και ποιες οι 20 με τις πιο χαμηλές;

Οι 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις το 2019

Οι 20 σχολές με τις χαμηλότερες βάσεις το 2019

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER