Κοινωνία Περιβάλλον

Πατούλης: με τη χρήση drones οι φετινοί ψεκασμοί για τα κουνούπια

Ç ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò óõíå÷ßæåé ìå áìåßùôïõò ñõèìïýò êáé ìå ôç ÷ñÞóç åñãáëåßùí óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò -drones- ôï ðñüãñáììá øåêáóìþí êáôÜ ôùí êïõíïõðéþí óå üëç ôçí ÁôôéêÞ EUROKINISSI ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ

Με τη χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών, που ξεκίνησε αρχές Μαρτίου ενώ σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προχωρά στη δημιουργία Παρατηρητήριου Ψεκασμών, για την αποτελεσματικότερη χρήση τους.

Στη διαδικασία, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, αξιοποιούνται και καινοτόμα εργαλεία όπως είναι τα drones για τους αεροψεκασμούς, κυρίως σε δύσβατες περιοχές, όπως π.χ. χθες, στην περιοχή της Ψάθας, υπό την επίβλεψη του αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης των κουνουπιών η Διοίκηση της Περιφέρειας προχώρησε σε τροποποίησή της σύμβασης – του 2017 – προσθέτοντας τη διενέργεια δέκα επιπλέον ψεκασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με την αντίστοιχη οικονομική μεγέθυνση του προγράμματος.

Παράλληλα με σύμβαση τριετούς συνεργασίας της Περιφέρειας και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητήριου Ψεκασμών, μέσω του οποίου επιστήμονες του Ινστιτούτου θα αξιολογούν τους ψεκασμούς που διενεργούνται ανά περιφερειακό τομέα, με στόχο την χαρτογράφηση των επιμέρους αναγκών ώστε να προχωρούν σε επιπλέον ενέργειες όπου απαιτούνται.

Ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στη χρήση των drones και του Παρατηρηριου επισημαίνει «θωρακίζουμε την Αττική και προασπίζουμε αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία. Για εμάς τα ζητήματα της προστασίας της δημόσιας υγείας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε εντατικά».

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa