Για ποια δημοτική παράγοντα στη δυτική Ελλάδα αναμένονται αποκαλύψεις μέχρι τις εκλογές λόγω περίεργων εξυπηρετήσεων;

Το θέτει υπό τη μορφή κουίζ εβδομαδιαία εφημερίδα, χωρίς να δίνει κάποιο στοιχείο για την ταυτότητα της ή το περιεχόμενο των… εξυπηρετήσεων.

Σχολιάστε ...