Τις τελευταίες… πινελιές για την έκδοση του σημαντικότερου προγράμματος που αφορά νέες – υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προσθέτει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 15.000 έως 200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Το νέο πρόγραμμα «πιάνει» οκτώ στρατηγικούς τομείς.

Αυτοί είναι:

·         Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

·         Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

·         Υλικά / Κατασκευές

·         Εφοδιαστική Αλυσίδα

·         Ενέργεια

·         Περιβάλλον

·         Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

·         Υγεία

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο νέο πρόγραμμα μπορούν, ισότιμα, να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

·       Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

·       Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Τι χρηματοδοτείται

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις εξής δαπάνες:

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – εξοπλισμός

·         Άυλες δαπάνες

·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή νέο προσωπικό) μέχρι 24.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130 εκατ. ευρώ, που ανά περιφέρεια κατανέμεται ως εξής:

·       Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 67 εκατ. ευρώ.

·         Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 10,2 εκατ. ευρώ.

·         Αττική: 25,5 εκατ. ευρώ.

·         Στερεά Ελλάδα: 4,2 εκατ. ευρώ.

·         Νότιο Αιγαίο: 3,1 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr/mis.

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 27/5

 

 

Σχολιάστε ...