Οικονομία

Ποιοι και πόσα κερδίζουν

Περίπου 6,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, 4,1 εκατ. οφειλέτες της Εφορίας, 2,1 εκατ. μισθωτοί, 1,4 εκατ. συνταξιούχοι, 700.000 επιτηδευματίες, το σύνολο των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και ειδικότερα ο κλάδος της οικοδομής, συνθέτουν τον χάρτη των ωφελουμένων από τις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Η προώθηση του πρώτου φορολογικού νομοσχεδίου «γεννά» άμεσα αποτελέσματα για όσους κατέχουν ακίνητη περιουσία και όσους χρωστούν, ενώ σε μερικούς μήνες θα έρθει και το δεύτερο νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο από την 1/1/2020 θα αρχίσουν να φαίνονται τα οφέλη για τους φορολογουμένους σε μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικά κέρδη. Πρόκειται για τα δύο πακέτα μέτρων, τα οποία στην έναρξη και τη λήξη της προσεχούς τετραετίας θα επιδράσουν καταλυτικά στις φορολογικές επιβαρύνσεις και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί την εβδομάδα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, αφορά τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για το 2019 και το 2020, τις νέες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και αλλαγές στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων για τα χρέη προς την Εφορία. Το δεύτερο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος, στον φόρο εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέτρα στήριξης της οικοδομής.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ τονώνει την… τσέπη και την οικοδομή

Εξαιρετικά θετική επίδραση για την κτηματαγορά θα έχει η άμεση μείωση του ΕΝΦΙΑ, την οποία θα δουν στα εκκαθαριστικά του Αυγούστου τα 6,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατέχουν 33 εκατ. δικαιώματα.

Η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι φέτος 22% και το 202010%, ενώ μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι όσοι κατέχουν ακίνητη περιουσία άνω των €60.000, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπολογίζονται σε 2,4 εκατ. ιδιοκτήτες.

Ειδικότερα:

1. Οι ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία έως €60.000 ανέρχονται σε 3.488.820 και πέρυσι πλήρωσαν €639.852.840 ευρώ, ή μέσο ετήσιο φόρο €183. Η μείωση φόρου κατά 30% οδηγεί σε μέση ελάφρυνση κατά €55.

2. Οι ιδιοκτήτες με συνολική αξία περιουσίας €60.000-€100.000 ανέρχονται σε 1.050.319 και ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που κλήθηκαν να πληρώσουν πέρυσι ανήλθε σε €437.637.844. Σε αυτήν την κατηγορία, η μέση φορολογική επιβάρυνση διαμορφώθηκε στα €417, ενώ η μεσοσταθμική μείωση θα είναι 23%. Το όφελος θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της κλιμάκωσης και έτσι για περιουσία από €60.000-€70.000 διαμορφώνεται στο 27%, για το τμήμα από €70.000-€80.000 στο 25% και για το υπόλοιπο έως τα €100.000 στο 20%. Οι φορολογούμενοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα έχουν μέση μείωση φόρου €95,91.

3. Η πλέον ωφελημένοι από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι η μικρομεσαία, μεσαία και μεγαλομεσαία ιδιοκτησία, δηλαδή αυτή που έχει αξία στο εύρος €100.000-€1.000.000. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 1.324.711 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι πλήρωσαν πέρυσι μέσο φόρο €1.042 και με βάση τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20%, θα έχουν ελάφρυνση κατά μέσο όρο €208.

4. Στην τελευταία κατηγορία ιδιοκτητών με ακίνητη περιουσία άνω του €1.000.000 ανήκουν μόλις 14.706 φορολογούμενοι, οι οποίοι με βάση τα περυσινά στοιχεία επιβαρύνθηκαν κατά μέσο όρο με €17.754 και θα έχουν όφελος μεσοσταθμικά 10% ή €1.775.

Ποιοι πληρώνουν μισό ΕΝΦΙΑ και ποιοι απαλλάσσονται παντελώς

Οι νέες κλίμακες φορολόγησης για τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, επικαιροποιούν και τη λίστα με όσους δικαιούνται έκπτωση ή ακόμη και απαλλαγή.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:

1. Χαμηλότερα ΕΝΦΙΑ κατά 50% πληρώνουν οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

Α. Όσοι είχαν το 2018 συνολικό φορολογητέο εισόδημα έως €9.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €1.000 για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επικαιροποιημένη εγκύκλο της ΑΑΔΕ, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

Με βάση τη φορολογική δήλωση, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα:

·    του καθαρού εισοδήματος όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος,

·    των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης, δηλαδή όλων των ποσών που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και

·    του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς του τεκμηρίου όπου αυτή εφαρμόζεται.

Β. Έκπτωση 50% δικαιούνται ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και εφόσον το κτίσμα δεν υπερβαίνει σε επιφάνεια τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τα €85.000 ευρώ για τον άγαμο, €150.000 για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο, ενώ ανεβαίνει στα €200.000 ευρώ για τον έγγαμο τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων προκύπτει από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων, είτε είναι αποπερατωμένα είτε ημιτελή, καθώς και από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όπως υπολογίζεται από τον συμπληρωματικό φόρο και αφορούν εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ποσοστών συνιδιοκτησίας και του είδους των εμπράγματων δικαιωμάτων.

2. Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και τα ανάπηρα άτομα σε ποσοστό 80%, αρκεί να εξασφαλίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €12.000, προσαυξημένο κατά €1.000 για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή την Εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών». Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των ΔΟΥ.

Επανεκκίνηση της οικοδομής

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλες τις ιδιοκτησίες σε συνδυασμό με το «πάγωμα» της εφαρμογής του ΦΠΑ στην πώληση νεόδμητων ακινήτων αλλά και του Φόρου Υπεραξίας για τρία χρόνια εκτιμάται ότι θα αναζωογονήσουν την οικοδομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, στο δεύτερο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο, οι δύο παρεμβάσεις στον ΦΠΑ και στον Φόρο Υπεραξίας θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα με την εφαρμογή των ελαφρύνσεων που αφορούν στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, η έκπτωση φόρου για τις σχετικές δαπάνες με τιμολόγια θα φτάνει στο 40%. Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά ότι ο συνδυασμός της μείωσης των φορολογικών συντελεστών αλλά και της έκδοσης τιμολογίων προκειμένου οι χρήστες αυτού του ευεργετήματος να έχουν φορολογικά οφέλη θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή και θα τονώσει την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ευνοϊκή ρύθμιση για  όσους χρωστούν στην Εφορία

Η τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση των χρεών προς την Εφορία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, περιλαμβάνει σειρά διευκολύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με τη συνέπεια των οφειλετών.

Περίπου 4,1 εκατ. οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν λιγότερες δόσεις παίρνοντας παράλληλα ανάσα ως προς τη βασική οφειλή τους λόγω μείωσης του επιτοκίου.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ρύθμιση για τις 120 δόσεις περιλαμβάνει τις εξής διευκολύνσεις:

1. Μείωση της ελάχιστης δόσης από τα €30 στα €20.

2. Μείωση επιτοκίου στο 3% από 5%, που ισχύει σήμερα για την οφειλή που θα υπαχθεί στη ρύθμιση.

3. Ένταξη στις 120 δόσεις όλων των επιχειρήσεων με βασική οφειλή έως €1.000.000.

4. Αναστολή κατασχέσεων και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για όσους εντάσσονται και παραμένουν ενεργοί στη ρύθμιση.

5. Θέσπιση νέας πάγιας ρύθμισης των οφειλών προς την Εφορία σε 12 ή 24 δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τα μέτρα

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9%, από 22% που ισχύει σήμερα, με ταυτόχρονη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στα €8.636, θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου και θα φανεί στις… τσέπες των φορολογουμένων από τον Ιανουάριο του 2020.

Περίπου 2.100.000 μισθωτοί και 1.400.000 συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αύξηση από €1-€25 στις μηνιαίες αποδοχές τους για τα εισοδήματα έως €10.000 από τον Ιανουάριο, καθώς θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου.

Ειδικότερα, οι ωφελημένοι από την 1/1/2020 θα είναι οι εξής:

1. Περίπου 1.500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αμείβονται με 14 μισθούς και έχουν μέσες μηνιαίες αποδοχές €616,85.

2. Στον δημόσιο τομέα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 600.000 εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίως μισθούς άνω των €719,66.

3. Περίπου 1.400.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των €719,66 θα έχουν αύξηση των μηνιαίων αποδοχών τους κατά €25, λόγω μειωμένης παρακράτησης φόρου.

4. Περίπου 700.000 επιτηδευματίες για τα ετήσια εισοδήματα έως €10.000 θα κερδίσουν φόρο έως και €1.300 από τη μείωση του συντελεστή αλλά και το μειωμένο ποσό που προκύπτει ως προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, θα υπάρξει όφελος που αντιστοιχεί σε δύο μισθούς ενός εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα!

5. Σημαντικό όφελος θα έχουν και όσοι φορολογούνται με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή φυσικών προσώπων που σήμερα είναι στο 45% και αναμένεται να μειωθεί.

6. Τέλος, ανάσα για τουλάχιστον 3 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους θα δοθεί και από τη σταδιακή κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης σε βάθος τετραετίας.

Το 2020 το μεγάλο όφελος για τις επιχειρήσεις

Χέρι-χέρι με τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα «τρέξουν» από την 1/1/2020 και οι μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων.

Η προοπτική συνεχούς μείωσης των φόρων για την προσεχή τετραετία θα τονώσει το επενδυτικό περιβάλλον και θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, για τη χρήση του 2019 ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών θα μειωθεί στο 24% από 28% που είναι σήμερα, ενώ για τη χρήση 2020 θα ακολουθήσει και νέα μείωση στο 20%. Επιπλέον, προβλέπεται η μείωση της φορολογίας για τα μερίσματα, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης από το 10% που είναι σήμερα θα υποχωρήσει στο 5%. Ενισχυτικό μέτρο για την τόνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας των επιτηδευματιών θα αποτελέσει και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σταδιακά έως το 2021.

Τέλος, σημαντική ανάσα για τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές θα υπάρξει και από τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 22% και από το 13% στο 11% σε βάθος τετραετίας.

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa