Οικονομία

Πολυνομοσχέδιο: Ακατάσχετες οι χρηματοδοτήσεις από τον Φιλόδημο

Στην προστασία των χρηματοδοτήσεων δικαιούχων από τον Φιλόδημο Ι και ΙΙ στοχεύει η κυβέρνηση με το άρθρο 184 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τις χρηματοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα άρθρα 69, 70 και 71 του ν.4509/2017, δηλαδή από:

– αρ.69:Φιλόδημος Ι (“Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ”)

– αρ.71:Φιλόδημος ΙΙ (“Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων”)

– αρ.70:“Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων”.

Ορίζει, λοιπόν, ότι οι προαναφερθείσες χρηματοδοτήσεις δικαιούχων

– δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,

– δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και

– δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε Φορέα του Δημόσιου Τομέα, καθώς και προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Με την λόγω νομοθετική παρέμβαση, κατά την Αιτιολογική Έκθεση,προστατεύονται οι χρηματοδοτήσεις των δικαιούχων επενδυτικών δανείων και ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης Δήμων των ανωτέρω άρθρων.

Σημειώνεται δε πως «η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη λόγω του επενδυτικού χαρακτήρα της χρηματοδότησης, η οποία δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου Δήμου ή τυχόν απαιτήσεις τρίτων, άσχετες με την επενδυτική προοπτική».

Πηγή: airetos.gr

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER