Άρθρα Πολιτική

Προτεραιότητες ενόψει των εκλογών

Με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, ξεκίνησε και επίσημα η –μικρή ευτυχώς– προεκλογική περίοδος. Η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί στις 7 Ιουλίου θα κληθεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας για τα επόμενα χρόνια.

Αυτό που αναμένει, λοιπόν, η επιχειρηματική κοινότητα ενόψει των εκλογών είναι οι θέσεις και οι προτάσεις των πολιτικών κομμάτων, πάνω σε μια σειρά από ζητήματα καίριας σημασίας για την αγορά και για την προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Οι προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτό είναι σαφείς.

Είναι, κατ’ αρχήν, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ως προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ελληνικής οικονομίας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει καταθέσει προτάσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών ζητημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα της τάξης του 20%-25%, σταδιακή μείωση του συντελεστή έως το 15% για τα νομικά πρόσωπα, μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15%, καθώς και καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, που σήμερα επιβαρύνουν δυσανάλογα το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, καθώς και η θέσπιση πλήρους φοροαπαλλαγής για την ιδιωτική ασφάλιση.

Παράλληλα, η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα, προτείνει τη λειτουργία κρατικού – αναδιανεμητικού πυλώνα, υποχρεωτικού κεφαλαιοποιητικού πυλώνα σε επαγγελματικά ταμεία, με συντάξεις καθορισμένων εισφορών, καθώς και πυλώνα ατομικών αποταμιεύσεων, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Εξίσου σημαντικό ζητούμενο είναι η εξυγίανση και η βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες πιστώσεις, χωρίς ανταγωνιστικά επιτόκια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Προϋπόθεση για να μειωθεί, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων είναι, βεβαίως, η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, με αντίστοιχη μείωση των spreads των ελληνικών ομολόγων. Όσον αφορά δε τις τράπεζες, είναι κατανοητό ότι εάν δεν απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς τους, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, και αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές κερδοφορίας τους, θα είναι δύσκολο να μπουν νέοι επενδυτές και να τις ενισχύσουν κεφαλαιακά για μια ακόμη φορά.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα διεκδικεί, επιπλέον, την προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για μια αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση, για αναβάθμιση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας και της λειτουργίας των θεσμών, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, ολοκλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των χρήσεων γης.

Χρειάζεται, επίσης, η εφαρμογή μιας νέας εθνικής πολιτικής για τη μεταποίηση –με ενίσχυση δυναμικών κλάδων, πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων– αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στην καινοτομία.

Απαραίτητη είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής, με σκοπό να διευκολυνθούν οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Χρειάζεται άμεση παρέμβαση ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης, που, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, δημιουργεί τεράστια προσκόμματα στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Τέλος, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής κουλτούρας για την επίτευξη μεγάλου εύρους συναινέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με την προώθηση κοινά αποδεκτών μέτρων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Οι κινήσεις της επόμενης κυβέρνησης στα προαναφερόμενα σημαντικά μέτωπα θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στα επόμενα χρόνια.

Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας, θα συνεχίσουν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους φορείς λήψης αποφάσεων. Θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τη συναίνεση και τη συνεργασία, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά στον διάλογο, ώστε η χώρα να καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά.

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER