Παρασκηνιακά

Σαρωτικές αλλαγές στο υπουργείο Εξωτερικών

Ενα νέο, σύγχρονο οργανωτικό σχήμα αποκτά το υπουργείο Εξωτερικών συνενώνοντας διάσπαρτες υπηρεσίες και καθιστώντας το πλέον ως τον κεντρικό φορέα όχι μόνο άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της προώθησης των θέσεων, των συμφερόντων, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της εικόνας της χώρας διεθνώς.

Το Σχέδιο Νόμου του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας του, το οποίο παρουσίασε κατά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας.

Σύμφωνα με πηγές της Β. Σοφίας, ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή προς ψήφιση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθέτημα, το οποίο μεταρρυθμίζει ουσιαστικά τον μηχανισμό άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Οπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, ο Οργανισμός, προϊόν πολύμηνης επεξεργασίας, εισάγει σημαντικές καινοτομίες και φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, παρέχοντας στην ελληνική διπλωματία σειρά από εργαλεία που θα την καταστήσουν πιο εξωστρεφή και δημιουργική. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, «πρόκειται για έναν Οργανισμό που φιλοδοξούμε να δώσει εφόδια και φτερά στην ελληνική διπλωματία».

Μετά από τα δέκα χρόνια της κρίσης που αναγκαστικά οδήγησαν τη χώρα σε τεράστια εσωστρέφεια, το Υπουργείο Εξωτερικών υιοθετεί ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα, με σκοπό την ακόμα αποτελεσματικότερη άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και της εικόνας της χώρας μας διεθνώς, αλλά και την αναβάθμιση των διεθνών οικονομικών σχέσεων, καθώς και των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό.

Στη βάση τριών αξόνων -Διεθνείς Σχέσεις – Οικονομικές Σχέσεις και Εξωστρέφεια – Απόδημος Ελληνισμός, Επικοινωνία, Θρησκευτικές και Μορφωτικές Υποθέσεις- ο νέος Οργανισμός συνενώνει σε ένα ενιαίο, σύγχρονο σχήμα διάσπαρτες κατά το παρελθόν Υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και δημιουργεί το πλαίσιο της νέας, διευρυμένης αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καθίσταται πλέον ο κεντρικός φορέας όχι μόνο άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της προώθησης των θέσεων, των συμφερόντων, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της εικόνας της χώρας διεθνώς.

Ο νέος Οργανισμός επιχειρεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, της παραδοσιακής δηλαδή διπλωματίας. Φιλοδοξεί να προσφέρει ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας που θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση των διμερών σχέσεων της χώρας μας, αλλά και στην αξιοποίηση της παρουσίας της σε διεθνείς οργανισμούς και fora, καθώς και σε σχήματα περιφερειακής συνεργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, καθώς η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους Έλληνες της Διασποράς είναι εκπεφρασμένη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, όπως έχει εξάλλου αποτυπωθεί και στο ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Η ελληνική ομογένεια αποτελεί, εξάλλου, σημαντικό -ανεκμετάλλευτο ως σήμερα- συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Η νέα, ισχυρή, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού φιλοδοξεί, μέσα από μια συνεκτική πολιτική, να ενισχύσει τους δεσμούς των Ελλήνων της Διασποράς με τη χώρα, να επιλύσει χρόνιες γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες, αλλά και να υλοποιήσει με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο δράσεις και πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ομογένειας, ιδίως σε θέματα μορφωτικών και πολιτιστικών υποθέσεων.

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών του Υπουργείου, αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας του με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις σημαντικές δεξαμενές σκέψης που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντός του. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία δομών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τον καλύτερο σχεδιασμό, συντονισμό και αποτίμηση όλων των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής – μια καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα δομή που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διασύνδεσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους σημαντικούς «διαμορφωτές γνώμης» στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.

Μέσω μια νέας, εξορθολογισμένης, αποτελεσματικής λειτουργίας, με απλοποίηση διαδικασιών και πλήρη ψηφιοποίηση, το Υπουργείο Εξωτερικών φιλοδοξεί, επίσης, να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προς τον πολίτη, τόσο στο εξωτερικό (ψηφιακές προξενικές υπηρεσίες και διευκόλυνση πρόσβασης στην πληροφορία για τους Έλληνες του εξωτερικού), όσο και στο εσωτερικό, καθώς στη θέση της παλιάς μεταφραστικής του Υπηρεσίας δημιουργείται ένα εντελώς νέο, σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα πιστοποίησης μεταφράσεων με βάση βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών υλοποιεί ένα ευρύτατο πλέγμα συνεργειών και δράσεων που δρουν συμπληρωματικά, υποστηρίζοντας τη διεθνή «φωνή» ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού κράτους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα ολιστική αντίληψη άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER