Πολιτική

Στη Βουλή οι αποκαλύψεις του «Π» για το σκάνδαλο των 87.000.000 € της ΕΕΑΑ ΑΕ με τους μπλε κάδους!

Η συστηματική δημοσιογραφική έρευνα από το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο με την μη πληρωμή ποσού που ξεπερνά τα 87.000.000 ευρώ και έπρεπε να είχε καταβληθεί από το σύστημα ανακύκλωσης της «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ – ΕΕΑΑ» στους Δήμους της χώρας, αλλά παρανόμως παρακρατείται από το 2011 μέχρι και σήμερα.

Το σκάνδαλο φτάνει τώρα και στη Βουλή

Η Βουλευτής  Α’Αθήνας του  ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου τονίζοντας πως με το δημοσίευμα του paraskhnio.gr το οποίο αναδημοσιεύθηκε ευρέως, υποστηρίζεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) παρανόμως παρακρατεί από το 2011 μέχρι και σήμερα ποσά τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 87.000.000 Ευρώ και οφείλονται στους Δήμους της χώρας κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Χατζιδάκη, β) Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Θέμα: «Μη καταβολή 87.000.000 Ευρώ από την Ε.Ε.Α.Α. σε Δήμους της χώρας.»

Κύριοι Υπουργοί,

Σε πρόσφατο δημοσίευμα του ιστότοπου paraskhnio.gr το οποίο αναδημοσιεύθηκε ευρέως, υποστηρίζεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) παρανόμως παρακρατεί από το 2011 μέχρι και σήμερα ποσά τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 87.000.000 Ευρώ και οφείλονται στους Δήμους της χώρας. Αναφέρονται συνοπτικά τα εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διαχειριστές προϊόντων σε συσκευασία υποχρεούνται είτε να λειτουργούν Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Α.Σ.Ε.Δ.), είτε να συμμετέχουν σε Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.). Καθώς τα Α.Σ.Ε.Δ. σπανίζουν λόγω του υψηλού κόστους, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες κατά κανόνα συμβάλλονται με Φορέα Σ.Σ.Ε.Δ., έχοντας «υποχρέωση καταβολής στο φορέα Σ.Σ.Ε.Δ. χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 24Ε.» Η εισφορά καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες σε Φορείς Σ.Σ.Ε.Δ. εγκεκριμένους είτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος (έως και το 2017), είτε (από το 2017) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Τέτοιος εγκεκριμένος Φορέας είναι και η Ε.Ε.Α.Α., γνωστή πανελλαδικά από τους «μπλε κάδους».

Στην ισχύουσα από το 2009 απόφαση έγκρισης της Ε.Ε.Α.Α. [βλ. Υ.Α. 118019 «Ανανέωση έγκρισης Συλλογικού συστήμ. εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Σ.Σ.Ε.Δ. – Ανακύκλωση» (ΦΕΚ Β΄ 634/2009)] προβλέπεται ότι: «Η ανανέωση της έγκρισης του συστήματος γίνεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: … 5) Το Σύστημα ενισχύει οικονομικά τους ΟΤΑ για τη συλλογή/αποκομιδή των μπλε κάδων. Η ενίσχυση ανά ΟΤΑ που θα χορηγείται από το Σύστημα είναι κλιμακωτή και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση». Στο δε υπ’ αρ. ΔΠΣ 190326/2008 επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ε.Α.Α. (Κεφάλαιο 8β: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ, σελ. 57-59), βάσει του οποίου ανανεώθηκε η έγκριση, προσδιορίσθηκε το ύψος κλιμακωτής οικονομικής ενίσχυσης που υποχρεούται να καταβάλλει η εταιρία στους Δήμους, καθώς αυτοί αναλαμβάνουν τη συλλογή/αποκομιδή των μπλε κάδων.

Συνεπώς:

1. Η Ε.Ε.Α.Α. υποχρεούται από το 2009 μέχρι σήμερα σε ετήσια καταβολή ανταποδοτικής οικονομικής ενίσχυσης προς τους Δήμους, μεταξύ 30-70 Ευρώ/συλλεγόμενο τόνο.

2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί όρο της απόφασης ανανέωσης έγκρισης του Σ.Σ.Ε.Δ. της Ε.Ε.Α.Α.,

3. Η με οποιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο έγκριση λειτουργίας της Ε.Ε.Α.Α. της επιτρέπει να εισπράττει σημαντικά ποσά (της τάξεως των εκατομμυρίων Ευρώ) από τους συμβεβλημένους υπόχρεους.

Ευθύνη ελέγχου της λειτουργίας του Σ.Σ.Ε.Δ. της Ε.Ε.Α.Α. και εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης έχει κατά νόμο ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται και παρουσιάζει το σχετικό ρεπορτάζ, ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.ΑΝ., σε επιστολή που υπέγραψε στις 10 Μαρτίου 2020 απευθυνόμενη σε νέο Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., ισχυρίστηκε ότι η Υπηρεσία «τον έχει ενημερώσει ότι στην 33η συνεδρίαση του ΕΟΑΝ, στις 27 Ιουνίου 2012, ότι λήφθηκε απόφαση σχετικά με το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕΑΑ ΑΕ προς τους Δήμους, ενώ περιέλαβε μόνο ένα απόσπασμα από το σχετικό Πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ.»

Ωστόσο, επίσης σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το δημοσίευμα, στη σελίδα 11 του προαναφερθέντος Πρακτικού αναφέρεται από την τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ότι:

«Στόχος της σημερινής εισήγησης η οποία διαμορφώθηκε, ξαναλέω, μετά από συζήτηση με τους εμπλεκόμενους Φορείς, είναι να μπουν οι όροι οι οποίοι θα αποσταλούν στο Σύστημα και οι αποφάσεις μας πάνω στις οποίες θα πρέπει να κάνουν το επιχειρησιακό τους για να συζητηθεί, με όλη την άνεση χρόνου που πρέπει να υπάρχει για την εξέταση των επιχειρησιακών σχεδίων, σε επόμενο ΔΣ».

Σύμφωνα, επίσης, με το 780/13.7.2012 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. προς την Ε.Ε.Α.Α. (μετά την προαναφερθείσα συνεδρίαση) αναφέρεται ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιου του ΕΟΑΝ στην 33η (27.6.2012) συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση του τροποποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ ΑΕ», ενώ ακολούθως ότι «Το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ αναμένει το αναμορφωμένο, βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ ΑΕ».

Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.ΑΝ., ωστόσο, σε επιστολή του στις 8.4.2020 αναφέρει ότι ουδέποτε υποβλήθηκε αναμορφωμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ε.Α.Α. ώστε να τροποποιηθούν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. Ελλείψει αυτού, ουδέποτε εγκρίθηκε η τροποποίηση της Υ.Α. 118019/2009, και αντίστοιχα ουδέποτε απηλλάγη η Ε.Ε.Α.Α. από την εν λόγω οικονομική υποχρέωση. Το δημοσίευμα επικαλείται προς επίρρωση την από 3.4.2020 Εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ. όπου (σελ. 3) αναγράφεται ρητά ότι δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση της Υ.Α.

Ο υπολογισμός του ποσού που δεν έχει αποδοθεί στους δήμους από την ΕΕΑΑ ΑΕ τα έτη 2011-2018.

Στις ετήσιες εκθέσεις απολογισμού 2011-2018 της Ε.Ε.Α.Α. υπολογίζονται οι ποσότητες ανακυκλώσιμου υλικού από μπλε κάδους που οι Δήμοι συνέλεξαν, ενώ στην από 3.4.2020 εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ. προκύπτει ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν προς τους Δήμους μόνο για τα έτη 2009 και 2010 (Πεδίο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ») και κατόπιν διεκόπησαν οι καταβολές, καίτοι υφίστατο και υφίσταται ακόμη η σχετική υποχρέωση, η οποία για τα έτη 2011-18 ξεπερνά τα 87.000.000 Ευρώ.

Παρά την οφειλή, ο Ε.Ο.ΑΝ. φέρεται να μεθοδεύει νέα ανανέωση της έγκρισης της Ε.Ε.Α.Α., όπως προκύπτει από την 1037/2.4.2020 Πρόσκληση προς τα Μέλη του Δ.Σ. του για συνεδρίαση στις 9.4.2020, με 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «1) Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και λήψη απόφασης σχετικά με: 1) την έγκριση του αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά στο διοικητικό κόστος λειτουργίας των Φορέων ΣΣΕΔ, 2) την έγκριση του αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 14 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά στο ειδικό αποθεματικό των Φορέων ΣΣΕΔ, 3) τη συμμόρφωση κατά το άρθρο 23 του Ν. 4496/2017, και 4) την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ»

Η τότε συνεδρίαση αναβλήθηκε, αφού δύο Μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. είχαν προηγουμένως παραιτηθεί. Νέα συνεδρίαση προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 13.5.2020, με την ίδια ημερήσια διάταξη, και δίχως εντωμεταξύ να έχει αλλάξει κάτι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα «για το θέμα της παράνομης ανανέωσης έγκρισης των μπλε κάδων της ΕΕΑΑ πιέζει ασφυκτικά και εκτός κάθε πλαισίου ο γενικός γραμματέας διαχείρισης αποβλήτων του Υπουργείου Μανώλης Γραφάκος, προκαλώντας μεγάλες απορίες για τα κίνητρά του.»

Αντιλαμβάνεστε ότι -εφόσον το όσα επικαλείται και παρουσιάζει αναλυτικά και με έγγραφα το δημοσίευμα ευσταθούν- προκύπτει μείζον νομικό και ηθικό ζήτημα με σοβαρότατες προεκτάσεις που βαρύνουν πρόσωπα και υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Για ποιον λόγο δεν έχετε ακόμη μεριμνήσει προκειμένου να πειθαρχήσει στις νόμιμες υποχρεώσεις της η Ε.Ε.Α.Α. και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα υπέρ των Δήμων, καθώς και για να ανακαλέσετε την έγκριση της εν λόγω εταιρείας λόγω παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων που της έχουν τεθεί; Τι προτίθεστε να πράξετε και πότε;

2. Προτίθεστε να διατάξετε αρμοδίως Ε.Δ.Ε. για τα όσα καταγγέλλονται και να αποστείλετε τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25»

Σχολιάστε ...
Tags

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa