Πολιτική

Συνάντηση Τ. Θεοδωρικάκου με Α. Παπαδόπουλο – Οι αλλαγές στο ΑΣΕΠ στο επίκεντρο

Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí Ðáíáãéþôçò ÈåïäùñéêÜêïò (Á) óõíïìéëåß ìå ôïí ðñþçí õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÁëÝêï Ðáðáäüðïõëï (Ä) êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò óôï õðïõñãåßï, ÁèÞíá, Ôñßôç 27 Ïêôùâñßïõ 2020. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Το ΑΣΕΠ από αντικειμενικό, που ήταν μέχρι τώρα, μετεξελίσσεται και σε αξιοκρατικό, τόνισε ο πρώην υπουργός, κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, μετά την ενημέρωση που είχε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για τις αλλαγές που προωθούνται, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Πρόσληψης Προσωπικού.

Διαβάστε περισσότερα στο pireasnow.gr

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

   

 

 

 

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa