Οικονομία

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα καζίνο στην Ελλάδα

Αλλάζει το τοπίο για τα καζίνο στην Ελλάδα με το υπουργείο Οικονομικών να δίνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποσκοπεί στο να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο στην Ελλάδα στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και να το καταστήσει ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκή και διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει διαχωρισμό των αδειών λειτουργίας σε καζίνο κλασικού τύπου και επιχείρηση καζίνο – θέρετρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας παραχώρησης επιχείρησης καζίνο κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον 10 έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έτη. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο-θέρετρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 και μεγαλύτερη από τριάντα 30 έτη.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την Επιτροπή Παιγνίων αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφική θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο.

Για τη φορολόγηση τον καζίνο προβλέπεται πως το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας :

– Μέχρι ποσού 100 εκατ. ευρώ με ενιαίο συντελεστή 20%.

– Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι των 200 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 15%.

– Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ και μέχρι των 500 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 12%.

– Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 8%.

Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των καζίνο εφαρμόζονται από 1.1.2020, ενώ για καζίνο που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές αυτοί θα εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους.

Κατά το νομοσχέδιο τα καζίνο θα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ θα βαρύνονται με φόρους, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν στη λειτουργία, στη διανομή μερισμάτων στο πλαίσιο αυτής, καθώς και στη δραστηριότητα ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα.

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa