Κοινωνία

Το ΣτΕ επικύρωσε πρόστιμα 495.000 ευρώ σε Λαυρεντιάδη και 4 συνεργάτες του

Ο πρώην πρόεδρος της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και τέσσερις στενοί συνεργάτες τους, υποχρεώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) να πληρώσουν πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ που τους επέβαλε η Τράπεζα Ελλάδος το 2011, καθώς δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Αρχικά το ύψος των προστίμων ανερχόταν στα 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων κάποιες παραβάσεις με τα αντίστοιχα πρόστιμα διαγράφηκαν από τους συμβούλους Επικρατείας, ενώ αντίθετα για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε. Οι παραβάσεις διαγράφηκαν είτε γιατί δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη των παραβάσεων και κατά συνέπεια των προστίμων.

Πλέον του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ο οποίος έχασε στο σύνολό την δικαστική μάχη με το ΣτΕ, από τους υπόλοιπους τέσσερις οι δύο θα πληρώσουν το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, ενώ για τoυς άλλους δύο μειώθηκε το ύψος τους.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ με τις 5 αποφάσεις του έκρινε ότι πρέπει:

-στο πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,

-στον πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης Τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,

-στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και

-στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ.λπ. Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι θέσεις που κατείχαν οι τέσσερεις μέσα στην Proton εναλλασσόντουσαν κατά χρονικά διαστήματα.

Η Τράπεζα Ελλάδος σε όλους απέδωσε ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών.

Ειδικότερα, στα στελέχη της Proton αποδόθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι:

*Δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και δεν εισηγήθηκαν την λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,

*Άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της Τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της,

*Άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί.
Πάντως, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά των συμβούλων Επικρατείας αναφορικά με το τι αποδίδεται σε ένα από τα στελέχη της Proton. Συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση αναφέρει: «Προκύπτει ότι με την τέταρτη παράβαση αποδίδεται στον αιτούντα ότι, ενόψει της πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που αφορούσαν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής της τράπεζας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δεν εξετάσθηκαν με την δέουσα επιμέλεια συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών, οι οποίες αφορούσαν τον Λ. Λαυρεντιάδη, κύριο μέτοχο και πρόεδρο του Δ.Σ. της Proton, και εταιρείες ελεγχόμενες αμέσως ή εμμέσως από αυτόν και, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων της ΤτΕ, εμφανίζουν χαρακτηριστικά υπόπτων ή ασυνήθων συναλλαγών».

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

 


 


Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa