Περιφέρειες - Δήμοι

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: Αντικαταστάθηκε με ΠΝΠ ολόκληρη η νομοθεσία του

Στην πλήρη αντικατάσταση του αρ.69 “Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ” του ν.4509/2017 προχώρησε η Κυβέρνηση, με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της ΠΝΠ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 75/30.3.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας Φ.Ε.Κ. 31.3.2020).

Ως γνωστόν, βάσει του αρ.69 του ν.4509/2017 είχε εκδοθεί τον Απρίλιο 2018 η ΚΥΑ για την “εφαρμογή Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων OTA Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»” και εν συνεχεία οκτώ Προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης.

Όπως θα δείτε, στο μεγαλύτερο μέρος της η νέα νομοθεσία ουσιαστικά αποτελεί αντιγραφή της προηγούμενης (ήτοι του αρ.69 και της ΚΥΑ), με σημειακές σημαντικές τροποποιήσεις.

Βασική διαφορά αποτελεί η περ.β’ της παρ.2, με την οποία, για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, το ΥΠΕΣ θα μπορεί να συνομολογεί το ίδιο απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ενώ η χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τους πόρους της συγκεκριμένης περίπτωσης θα γίνεται με Απόφαση του Υπουργού, κατόπιν αιτήματος του ΟΤΑ, χωρίς όμως προηγουμένως να εκδίδεται Πρόσκληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη.

Για να γίνει αντιληπτό το πριν και το μετά, στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι θεσπίστηκε στην ΠΝΠ και τι ίσχυε μέχρι χθες.

Πρακτικά, δηλαδή, μένει να δούμε το όνομα που θα δοθεί (αντί του “Φιλόδημος”) στο Πρόγραμμα, με τη νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί βάσει της ΠΝΠ.

Πηγή: airetos.gr

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa