Άρθρα

Χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους, κάτω από τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που δημιούργησαν η κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης, η ακραία αβεβαιότητα, η δυσκολία πρόσβασης σε δανεισμό, η υψηλή φορολογία, η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας, αλλά και η απώλεια της εμπορικής πίστης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ασφαλίσεις πιστώσεων αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο για πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εξάγουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, αξιοποιώντας ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές.

Λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας έναντι εμπορικών, αλλά και πολιτικών κινδύνων, που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εξαγωγική επιχείρηση, η ασφάλιση πιστώσεων βοηθά στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, περιορίζοντας τον βαθμό ρίσκου. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένο ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να εδραιώσουν την παρουσία τους σε αναδυόμενες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σχετική οικονομική ή ακόμα και πολιτική αστάθεια. Επιπλέον, μέσα από τον καλύτερο έλεγχο των επισφαλειών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την αξιοπιστία τους έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων, να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους πίστωσης, να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα εξόδου από την κρίση και να στηρίξουν, παράλληλα, την πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας: τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή περισσότερων, διεθνώς εμπορεύσιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας στον εξορθολογισμό των συναλλακτικών σχέσεων, στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι, επομένως, απαραίτητο να δημιουργηθεί στον τομέα αυτόν ένα σύγχρονο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης και ιδιαίτερα της μικρομεσαίας. Ο ρόλος φορέων, όπως ο ΟΑΕΠ, είναι σίγουρα σημαντικός, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων με ταυτόχρονη χρηματοδότηση, με απλές διαδικασίες, ειδικά για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται ήδη αρκετές δράσεις, θα πρέπει όμως να ενταθούν αντίστοιχα και οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται.

Παράλληλα, είναι θετικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά και η αγορά της ασφάλισης πιστώσεων στη χώρα μας, προσελκύοντας νέους, αξιόλογους διεθνείς παίκτες. Είναι προς το συμφέρον όλων η περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου τα επόμενα χρόνια, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ευελιξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τεθούν στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων ακόμη πιο ανταγωνιστικές προτάσεις και λύσεις, που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Για μια επιχείρηση που προσπαθεί να ανοίξει τους ορίζοντές της, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς σε χώρες του εξωτερικού, η ασφάλεια πιστώσεων ήταν και παραμένει ένας πολύτιμος σύμμαχος. Με την απαραίτητη υπευθυνότητα και ενεργοποίηση από όλες τις πλευρές, ο θεσμός αυτός μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, όχι μόνο στην ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On


Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa