Τέλος χρόνου για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας . Αναμένεται ότι 25.000-30.000 υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές θα διεκδικήσουν τις 4.000 προνομιούχες θέσεις. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με 85% σημαντικές δαπάνες των επιχειρήσεων –μισθούς, αναλώσιμα, εξοπλισμό– αυξάνει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό.

Το ύψος της χρηματοδότησης σε καθεμία από τις επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει τα 200.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 60.000 μπορούν να διατεθούν στις δαπάνες που επιδοτούνται με 85%. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Για την υλοποίηση των έργων τους, οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση-επικύρωση-προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) και υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Κατανομή κονδυλίων

Τα 126 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν συνολικά για το πρόγραμμα, κατανέμονται ανά περιφέρεια, ως εξής:

1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 151,2 εκατ. ευρώ.

2. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 42 εκατ. ευρώ.

3. Αττική: 72,8 εκατ. ευρώ.

4. Στερεά Ελλάδα: 7 εκατ. ευρώ.

5. Νότιο Αιγαίο: 7 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι οι εξής:

·       Δαπάνες προσωπικού.

·       Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

·       Δαπάνες για κτίρια.

·       Δαπάνες για ανάθεση έρευνας, για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το έργο.

·       Πρόσθετα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

·       Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

·       Δαπάνες καινοτομίας.

·       Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το ειδικό «Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 801 1136300.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε εκτάκτως την Παρασκευή 2/6

Σχολιάστε ...