Ευκαιρίες για εργασία

1.003 θέσεις εργασίας σε υπ. Πολιτισμού, νοσοκομεία, δήμους και επιχειρήσεις

Όλοι όσοι αναζητούν μία θέση εργασίας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στον δημόσιο τομέα προσφέρονται 874 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες όπως: ιατρούς,βιολόγους, νηπιαγωγούς, δασκάλους,δασοπόνους, νοσηλευτές, διοικητικούς, γυμναστές, προσωπικό ασφαλείας, εργάτες, οδηγούς. Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στο υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (186) και στη ΔΕΔΔΗΕ (158).

Ο ιδιωτικός τομέας, σταθερός πυλώνας εργασίας, διαθέτει συνολικά 129 θέσεις σε εταιρείες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ιατροί, πωλητές/πωλήτριες, προσωπικό ασφαλείας, διοικητικοί, αποθηκάριοι.

Κινηθείτε έγκαιρα προκειμένου να αποστείλετε αιτήσεις και βιογραφικά για μία από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Δώστε βάση στις ειδικότητες που ζητούνται, καθώς και στα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

874 νέοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα

 Μέσα από 17 προκηρύξεις διατίθενται νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Συνολικά, προσφέρονται 874 θέσεις σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: ιατροί, βιολόγοι,νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, δασοπόνοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, γυμναστές, προσωπικό ασφαλείας, εργάτες, οδηγοί.

Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στο υπουργείο Πολιτισμού &Αθλητισμού (186) και στη ΔΕΔΔΗΕ (158). Διεκδικήστε μία από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται και αποκτήστε επαγγελματική εμπειρία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε την πλήρωση 186 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 9 Ιουλίου και λήγει στις 24 Ιουλίου 2018.

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 158 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (110), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (10), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (38).Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018, ΤΘ 14308, Αθήνα, ΤΚ 11510. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 2 Ιουλίου και λήγει στις 17 Ιουλίου 2018.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΟΣΥ ΑΕ): Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη για την πρόσληψη 140 ελεγκτών κομίστρου, για να καλύψουν τα κενά στον Οργανισμό Συγκοινωνιών. Στα αιτήματα ενίσχυσης των συγκοινωνιών εγγράφεται και το Μετρό (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), για την πρόσληψη 130 ηλεκτροδηγών.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΙΔ.ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ):Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωση την πρόσληψη 44 ατόμων για την Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Μάκρης 2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριώνμηνών.Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Ειδικών Συνεργατών-Ψυχαγωγών (2), ΠΕ Ειδικών Συνεργατών-Χειροτεχνών (2),ΠΕ Γυμναστών (2), ΠΕ/ΤΕ Συντονιστών (1), ΠΕ Ιατρών (1), ΤΕ Νοσηλευτών (1), ΔΕ Ομαδαρχών (14), ΔΕ Επιμελητών (3), ΔΕ Διαχειριστών (1), ΔΕ Βοηθών Διαχειριστών (1), ΔΕ Αποθηκάριων (1), ΔΕ/ΥΕ Μαγείρων (1), ΔΕ/ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (1), ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών (1), ΥΕ Εργατών/τριών (1), ΥΕ Οδηγών (1), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (1), ΥΕ Φυλάκων (1). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»ανακοίνωσε την πρόσληψη 32 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης-Ασφαλείας (2), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (20), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας-Βοηθών Μαγείρων(2), ΥΕ Προσωπικού Εστίασης(2), ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Τραπεζοκόμων (6). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι:Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Μεσογείων 152, Αθήνα, ΤΚ 11527, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ: Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε την πρόσληψη 29 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά μηνών. Η διεύθυνση υποβολής αιτήσεων είναι: Δήμος Πάρου, ΤΚ 84400, Παροικία Πάρου, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Δασολόγων (2), ΠΕ Βιολόγων (1), ΤΕ Δασοπόνων (2), ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (2), ΔΕ Χειριστών Η/Υ (1), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1), ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (2), ΥΕ Φυλάκων (4), ΥΕ Μεταφορέων (4), ΥΕ Εργατών (5). Η διεύθυνση υποβολής αιτήσεων είναι: Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, ΤΚ 73100, Χανιά Κρήτης. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη 22 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών.Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας (8), ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας (14). Η διεύθυνση υποβολής αιτήσεων είναι: Δήμος Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 22200, Γύθειο Λακωνίας, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοίνωσε την πρόσληψη 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΥΕ Τραπεζοκόμων (14), ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (6). Η διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών είναι: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, ΤΚ 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσετην πρόσληψη 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Νηπιαγωγών (5), ΠΕ Δασκάλων (4), ΠΕ Γυμναστών (4), ΠΕ Φιλολόγων (3), ΠΕ Θεατρολόγων (2), ΠΕ Μουσικών (2). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου ανακοίνωσε την πρόσληψη 15 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (1),ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (14). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: Αγ. Παντελεήμονα 8, Καμένα Βούρλα.Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Ο Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως τεσσάρων μηνών, για τις ανάγκες πυρασφάλειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Εργάτες Πυρασφάλειας (10), Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων (3), Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (1). Η διεύθυνση αποστολής αιτήσεων είναι: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές, ΤΚ 13673, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (1), ΥΕ Εργάτών Καθαριότητας (10). Η διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών είναι: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1), ΤΕ Ηλεκτρολόγων (1), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1), ΔΕ Υδραυλικών (2), ΥΕ Εργατών (3). Η διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών είναι: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διον. Σολωμού 24, ΤΚ 68132, απευθύνοντάς τη στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 6 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ: Ο Δήμος Πάτμου ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1), ΥΕ Εργατών (ύδρευσης -αποχέτευσης) (7). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: Δήμος Πάτμου, ΤΚ 85500, Χώρα, Πάτμος, απευθύνοντάς της στην υπηρεσία προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ο Δήμος Βέροιας ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) (1), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (6). Η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών είναι: Μητροπόλεως 46, 59100 Βέροια, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 4 Ιουλίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019. Η διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών είναι: Γ.Ν. Λιβαδειάς, τέρμα Αγίου Βλασίου, ΤΚ 32100, Λιβαδειά, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου 2018.

129 θέσεις σε  κορυφαίες εταιρείες

Τη δυνατότητα να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα έχουν υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων. Προσφέρονται 129 θέσεις εργασίας σε εταιρείες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ιατροί, πωλητές/πωλήτριες, προσωπικό ασφαλείας, διοικητικοί, αποθηκάριοι. Δείτε τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση και στείλτε το βιογραφικό σας.

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: Θα ενισχυθεί με 25 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες,ταμίες,διευθυντικό στέλεχος καταστήματος, αποθηκάριους σε Καβάλα, Κόρινθο, Μεσσηνία, Κέρκυρα,Αττική,Θεσσαλονίκη, Ρόδο. Απαιτούμενα προσόντα: χρήση Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Επιθυμητή η ύπαρξη πτυχίου ΤΕΙ,ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kotsovolos.gr.

ESA SECURITY: Συνεχίζει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 15 ατόμων ως προσωπικού ασφαλείας για την περιοχή της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: ενεργή άδεια security, γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: esasecurity.gr.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Θα προσλάβει 15 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες σε Παλαιό Φάληρο,Οινόφυτα, Πικέρμι, Παλλήνη, Νίκαια. Επιθυμητά προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της εστίασης.Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: gregorys.gr.

VICKO:10 άτομα ζητούνται ως πωλητές/πωλήτριες λιανικής για τη Θεσσαλονίκη. Απαιτούμενα προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, γνώση Η/Υ, άριστη γνώση αγγλικών. Προθεσμία: ανοικτή.Βιογραφικά: vicko.gr/el.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Θα συνεργαστεί με 10 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: απολυτήριο Λυκείου, 2ετή εργασιακή εμπειρία, χρήση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: plaisio.gr.

ICTS: 10 άτομα ζητούνται ως προσωπικό ασφαλείας στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, απολυτήριο Λυκείου, γνώση αγγλικών, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: icts.gr.

ROCOCO: 10 άτομα ζητούνται ως πωλητές/πωλήτριες για την Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: 2 ετής προϋπηρεσία στον χώρο της ένδυσης, γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: rococo.gr.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: 10 άτομα ζητούνται ως υπάλληλοι γραφείου στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ, προϋπηρεσία αντίστοιχη στον χώρο της υγείας, προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο, γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: bioiatriki.gr/el.

SOS ΙΑΤΡΟΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για 10 άτομα που ζητούνται ως ιατροί για την περιοχή της Αττικής. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Ιατρικής Σχολής, άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά:sosiatroi.gr.

ORCHESTRA: Θα ενισχυθεί με 6 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες για την περιοχή της Λιβαδειάς. Κύρια προσόντα: γνώση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: gr.shop-orchestra.com.

ΚΑΥΚΑΣ: Θα συνεργαστεί με 5 άτομα ως συμβούλους πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού σε Κω, Ζάκυνθο, Ρόδο, Μύκονο, Σαντορίνη. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kafkas.gr.

SEEWOOD: Η εταιρεία εμπορίας ξύλου θα προσλάβει για την Αλεξανδρούπολη 2 άτομα ως αποθηκάριο και ανειδίκευτο εργάτη. Για τη θέση του αποθηκάριου οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: γνώση Η/Υ, κατοχή διπλώματος οδήγησης Β΄ κατηγορίας. Για τη θέση του ανειδίκευτου εργάτη οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: δίπλωμα Β΄ κατηγορίας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: seewood.gr.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: 1 άτομο ζητείται ως υπεύθυνος ανάπτυξης πωλήσεων για την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕ,ΤΕΙ, απαραίτητη 1ετής έως 3ετή προϋπηρεσία, χρήση MSOffice, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: olympicbrewery.gr.

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER