Ευκαιρίες για εργασία

1.014 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους, υπ. Πολιτισμού και επιχειρήσεις

Νέες προσλήψεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι.

Αυτή την εβδομάδα προσφέρονται συνολικά 1.014 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 876 προσφέρονται στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, προσφέρονται 138 θέσεις εργασίας σε φορείς και επιχειρήσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις προκηρύξεις και στα προσόντα τα οποία ζητούν, καθώς και στις διευθύνσεις αποστολής δικαιολογητικών. Είναι σημαντικό τα δικαιολογητικά να μην αποστέλλονται εκπρόθεσμα.

876 εργαζόμενοι σε δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων και φορείς

Μέσα από 11 προκηρύξεις οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στον δημόσιο τομέα. Συνολικά διατίθενται 876 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους της χώρας, Εφορείες Αρχαιοτήτων και φορείς.

Οι ειδικότητες που ζητούνται περισσότερο είναι: αρχαιολόγοι, διοικητικοί, προσωπικό καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, οδηγοί, μάγειρες, υδραυλικοί.

Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στον ΟΑΕΔ (478 θέσεις), στην ΕΥΔΑΠ (209), στον Δήμο Χαλκιδέων (70) και στον Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας (31 θέσεις). Δώστε προσοχή κατά τη συγκέντρωση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών, καθώς και στις διευθύνσεις αποστολής τους.

ΟΑΕΔ: Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη 478 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, για τις ανάγκες των κτιρίων του στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ. Η εκτυπωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, ΤΚ 17456. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2018.

ΕΥΔΑΠ: Αιτήσεις για 209 θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 3 Μαΐου 2018. Οι ειδικότητες αφορούν: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 71 θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 41 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΕ), 97 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Γραμματείς, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Καταμετρητές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Οδηγοί C κατηγορίας, ΔΕ Οδηγοί C, D κατηγορίας, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018, ΤΘ 14308, Αθήνα, ΤΚ 11510. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 3 Μαΐου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοίνωσε την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων (70). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών του Δήμου Χαλκιδέων, στον 2ο όροφο, Ληλαντίων και Μεγασθένους, ΤΚ 34100. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ: Ο Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας ανακοίνωσε την πρόσληψη 31 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (2), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (3), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (15), ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (9), ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (2). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο. Καταληκτική ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού 40 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του δήμου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Εργατών (40). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Τίτου 1, 71202, Δήμος Ηρακλείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 19 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (4), ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων (5), ΔΕ Μαγείρων (3), ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (3), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (4). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης 62, ΤΚ 15235, Βριλήσσια. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: 20 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Υδραυλικών (2), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (4), ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών (2), ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων (1). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2018.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το υποέργο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη –Χρυσοσκαλίτισσα». Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Αρχαιολόγων (1), ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1), ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1), ΔΕ Εργατοτεχνιτών (1). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Στοά Βαρδινογιάννη 4ος όροφος, ΤΚ 73134 Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Οδηγών (2), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (3). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αριστοµένους 8, ΤΚ 12351, Αγία Βαρβάρα Αττικής, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 22 Μαρτίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Ο Δήμος Δελφών ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (2), ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (1). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Δήμος Δελφών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ρ. Κοντορήγα 12, ΤΚ 33100, Άμφισσα. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 23 Μαρτίου 2018.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Αρχαιολόγων (1), ΔΕ Εργατοτεχνιτών (2). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Αράχθου 1, 47100, Άρτα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20 Μαρτίου 2018.

138 υπάλληλοι σε μεγάλες εταιρείες

Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση στον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα σε κορυφαίες εταιρείες, έχουν όσοι αναζητούν εργασία.

Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται είναι: γυμναστές, πωλητές/πωλήτριες, προσωπικό ασφαλείας, ταμίες, αποθηκάριοι. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τα Lidl (30 θέσεις), την Brinks (15) και τον Κωτσόβολο (10).

Οι θέσεις αφορούν είτε πλήρης είτε μερική απασχόληση. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία δίπλα σε στελέχη με μεγάλη εμπειρία. Δώστε βαρύτητα στα βιογραφικά και στις διευθύνσεις που πρέπει αυτά να αποσταλούν.

LIDL: 30 νέους συνεργάτες ως πωλητές/πωλήτριες και μηχανικούς λογισμικού Oracle APEX ζητά η εταιρεία. Οι θέσεις αφορούν τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τα Μουδανιά Χαλκιδικής, τα Ασπροβάλτα και τη Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: lidl-hellas.gr.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ενισχυθεί με 15 άτομα ως υποδιευθυντές, υπεύθυνους προσωπικού, εξωτερικούς πωλητές, σε Ρόδο, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: ab.gr.

SANI RESORT: Θα συνεργαστεί με 15 άτομα για Β΄ και Γ΄ μάγειρες, Α΄ ζαχαροπλάστης, ναυαγοσώστες, μπαρτέντερ, σερβιτόρους/σερβιτόρες. Οι θέσεις αφορούν την περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: sani-resort.com.

BRINKS: Προσφέρονται 15 νέες θέσεις για προσωπικό ασφαλείας για την περιοχή της Χαλκιδικής. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: απολυτήριο Λυκείου, άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: brinks.com.

ΠΛΑΙΣΙΟ: 10 άτομα ζητούνται για ταμίες στην περιοχή της Αττικής. Τα προσόντα αφορούν: απολυτήριο Λυκείου, γνώση χειρισμού Η/Υ, 2ετής εργασιακή εμπειρία. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: plaisio.gr.

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: Θα προσλάβει 10 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες για το υποκατάστημα της εταιρείας σε Κοζάνη και Ρόδο. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ ή ΤΕΛ, χρήση Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kotsovolos.gr.

GAP: Η εταιρεία αναζητά 8 άτομα για πωλητές μερικής απασχόλησης για την περιοχή της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο της ένδυσης, επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: gap.com.gr.

DOMINOS PIZZA: 8 συνεργάτες για διανομείς πίτσας ζητούνται στην περιοχή της Αττικής. Κύρια προσόντα: καλή γνώση ελληνικών, δίπλωμα οδήγησης. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: dominos.gr.

KASSANDRA PALACE HOTEL: Θα προσλάβει 6 άτομα ως ρεσεψιονίστ, μπάρμεν και μπαργούμεν, κηπουρούς. Οι θέσεις αφορούν τη Χαλκιδική. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kassandra-palace.com.

TOMMY HILFIGER: Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Tommy Hilfiger επιθυμεί να συνεργαστεί με 6 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες για την Αθήνα. Κύρια προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, 2ετής εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων ειδών ένδυσης, γνώση χειρισμού Η/Υ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: global.tommy.com.

WURTH: 6 άτομα ζητούνται ως σύμβουλοι πωλήσεων σε Έβρο, Αρκαδία, Λακωνία. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, γνώση χειρισμού Η/Υ, επιθυμητή εμπειρία σε θέση πωλητή, επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας, κατοχή διπλώματος οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: wurth.gr.

LINEA STORM: Θα προσληφθούν 6 άτομα για πωλητές/πωλήτριες στην Αθήνα. Επιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων, χρήση Η/Υ, καλή γνώση αγγλικών. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: lineastrom.gr.

ΛΗΤΩ: 2 άτομα ζητούνται για αποθηκάριοι και πωλητές/πωλήτριες σε Αττική και Θεσσαλία. Τα προσόντα για τη θέση του αποθηκάριου αφορούν: απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης. Για τη θέση του πωλητή/πωλήτριας τα προσόντα που απαιτούνται είναι: 3ετής προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: letoshop.gr.

RAMADA PLAZA HOTEL: 1 άτομο ως γυμνάστρια για το «Thalasso & wellness spa» στην Αλεξανδρούπολη. Απαραίτητες προϋποθέσεις: πτυχίο Φυσικής Αγωγής, υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία σε group και personal training, δημιουργία προπονητικών προγραμμάτων, εξειδικευμένη γνώση yoga και pilates, άριστη φυσική κατάσταση, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: ramadaplazathraki.com.

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο 

 

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

 


 


Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa