Νέος κύκλος προσλήψεων ανοίγει στους δήμους όλης της χώρας.

Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη 1.175 υπαλλήλων, που θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας από οκτώ έως έντεκα μήνες.

Με το νέο προσωπικό ενισχύονται καίρια οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί και υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός). Από την ανάγνωση της εγκριτικής απόφασης προκύπτει ότι θα ενισχυθούν και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Ωφελούμενοι από τη διαδικασία των προσλήψεων είναι οι δήμοι σε Αθήνα και Περιφέρεια, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης ή Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Πνευματικά Κέντρα.

Σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης κατανέμονται 176 θέσεις και αντιστοιχούν στους δήμους Καλύμνου (6 θέσεις), Ρόδου (54), Σύμης και Χερσονήσου (από 10), Λέσβου (13), Εορδαίας (4), Σελίνου (3), Βόρειου Άξονα Χανίων (7), Χανίων (60) και Κατερίνης (9).

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με συγκεκριμένη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται από το ΑΣΕΠ.

·       Κάθε δήμος θα προετοιμάσει σχέδιο προκήρυξης.

·       Το σχέδιο θα αποσταλεί για έγκριση στο ΑΣΕΠ.

·       Μετά την έγκριση, ο φορέας δημοσιοποιεί την προκήρυξη και τη δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

·       Οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

·       Εκδίδεται προσωρινός πίνακας διοριστέων.

·       Ορίζεται δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα.

·       Δημοσιοποιείται ο οριστικός πίνακας διοριστέων.

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εντοπιότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι ή δημότες των περιοχής όπου προκηρύσσονται οι θέσεις αποκτούν σημαντικό προβάδισμα στον διορισμό. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, τότε η τελική επιλογή γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αυτά είναι: χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων (50 μόρια για κάθε παιδί), αριθμός μελών πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνική και ιδιότητα ΑμΕΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οπωσδήποτε επικυρωμένο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα. Σημειώστε ότι για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γίνεται αποδεκτό το Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

Στους δεκάδες διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν σταδιακά από τα τέλη Μαΐου, συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 13/5

Σχολιάστε ...