Ευκαιρίες για εργασία

1.190 νέες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία, δήμους, επιχειρήσεις

Μέσα από δεκάδες προκηρύξεις μπορούν να επιλέξουν την εργασία που τους ταιριάζει οι υποψήφιοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Αυτή την εβδομάδα προσφέρονται 808 θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα και τα επαγγέλματα που κυρίως ζητούνται είναι: διοικητικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανολόγοι, οδηγοί, φύλακες, προσωπικό καθαριότητας, βρεφονηπιοκόμοι.

Οι θέσεις με τις περισσότερες θέσεις προσφέρονται στα ΕΛΤΑ καθώς και στην ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήστε μια θέση και σε δομές αλλά και σε δήμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, αρκετές νέες θέσεις εργασίας προσφέρει και ο ιδιωτικός τομέας. Συνολικά διατίθενται 382 θέσεις σε επιχειρήσεις και εταιρείες. Τα επαγγέλματα που ζητούνται περισσότερο είναι: διερμηνείς, ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, πωλητές/πωλήτριες και ταμίες.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται σε ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μπορείτε να εργαστείτε για αρκετούς μήνες δίπλα σε άτομα που έχουν εργασιακή εμπειρία.

Αξίζει να δώσετε βαρύτητα στα δικαιολογητικά ή στα βιογραφικά που ζητούνται καθώς και τις διευθύνσεις αποστολής τους.

808 εργαζόμενοι σε φορείς και δομές του Δημοσίου

Μέσα από ένα μπαράζ προσλήψεων αυτή την εβδομάδα σάς δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται είναι διοικητικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανολόγοι, οδηγοί, φύλακες, προσωπικό καθαριότητας, βρεφονηπιοκόμοι. Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στα ΕΛΤΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην ΕΥΔΑΠ, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία θέση εργασίας και σε δήμους της χώρας αλλά και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

ΕΥΔΑΠ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 209 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ). Οι ειδικότητες είναι: ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Οικονομικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Προγραμματιστών, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Μηχανολόγων, ΔΕ Οδηγών. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 18 Απριλίου 2018. Οι θέσεις αφορούν την Αττική, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία.

ΕΛΤΑ: Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν την πρόσληψη 248 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, διάρκειας οκτώ μηνών. Για τους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσων, Λέσβου, Χίου οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Διανομέων (4) Ν. Αττικής, ΔΕ Διανομέων (5) Ν. Κυκλάδων, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (7) Ν. Κυκλάδων, ΔΕ Διανομέων (3) Ν. Σάμου, ΔΕ Οδηγών (1) Ν. Σάμου, ΔΕ Διανομέων (15) Ν. Δωδεκανήσου, ΔΕ Οδηγών (1) Ν. Δωδεκανήσου, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (12) Ν. Δωδεκανήσου, ΔΕ Διανομέων (7) Ν. Λέσβου, ΔΕ Οδηγών (1) Ν. Λέσβου, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (2) Ν. Λέσβου, ΔΕ Διανομέων (4) Ν. Χίου, ΔΕ Οδηγών (1) Ν. Χίου, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (1) Ν. Χίου. Για τους Νομούς Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης οι θέσεις έχουν ως εξής: ΔΕ Διανομέων (2) Ν. Καβάλας, ΔΕ Οδηγών (1) Ν. Καβάλας, ΔΕ Διανομέων (5) Ν. Ξάνθης, ΔΕ Διανομέων (6) Ν. Έβρου-Αλεξανδρούπολης, ΔΕ Οδηγών (2) Ν. Έβρου-Αλεξανδρούπολης, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (3) Ν. Έβρου-Αλεξανδρούπολης. Επίσης προσφέρονται 41 θέσεις ΔΕ Οδηγών για την Αττική και 19 θέσεις Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για την Αττική. Για την περιοχή της Μυκόνου οι θέσεις έχουν ως εξής: ΠΕ Πολιτικών/Ηλεκτρολόγων/Τοπογράφων Μηχανικών (1), ΠΕ Λογιστών (1), ΤΕ Βοηθών Λογιστών (1), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1), ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων (1), ΔΕ Δακτυλογράφων (2),ΔΕ Ταμιών (1), ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης (2), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2), ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α΄ Τάξης (3), ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (3), ΥΕ Εργατών Καθαρισμού (2). Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν την πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον Νομό Ηρακλείου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (6), ΔΕ Διανομέων (26), ΔΕ Οδηγών (3), ΥΕ Διαμετακομιστών (1). Για τον Νομό Λασιθίου οι θέσεις είναι 3 και οι ειδικότητες: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (2), ΔΕ Διανομέων (1).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Πρόσληψη 200 μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων έρχεται το επόμενο διάστημα, καθώς ήδη έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ το σχέδιο προκήρυξης για επεξεργασία. Οι ειδικότητες που θα αφορά είναι: ΠΕ, ΤΕ ,ΔΕ, Διοικητικών.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 42 θέσεων τακτικού προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών, ΤΕ Διοικητικών Λογιστών, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕ Πληροφορικής. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 12 Απριλίου 2018.

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Οικονομολόγων (1), ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1) ,ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1), ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1), ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (1), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (5), ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (2), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (3), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1), ΥΕ Εργατών (2). Αποστολή δικαιολογητικών: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων (ΔΕΥΑ Τρικάλων), Ασκληπιού 35, ΤΚ 42100, Τρίκαλα, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Καταληκτική ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: 18 άτομα ζητούνται για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Εργατών ταφών-εκταφών (10), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (4), ΥΕ Φυλάκων (4). Αποστολή δικαιολογητικών: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, ΤΚ 38446, Νέα Ιωνία Βόλου. Καταληκτική ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Φυλάκων (17). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: ΓΝ Αιτωλ/νιας, ΝΜ Αγρινίου, 3ο χλμ ε.ο. Αγρινίου-Αντιρρίου, 30100, Αγρίνιο, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: 20 Φεβρουαρίου 2018.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που εδρεύει στον Χολαργό, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Φυλάκων (9). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, TK 15562, Χολαργός, Δ/νση Διοικητικού. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: 21 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (4), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ Μαγείρων (1), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (1). Διεύθυνση: ΝΠΔΔ Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας, Παγκάλου 11 και Κίμωνος , ΤΚ 19200, Ελευσίνα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (3), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΔΕ Διοικητικών (1), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΠΕ Νομικών (1), ΥΕ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (1). Διεύθυνση: Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, ΤΚ 17676, Καλλιθέα Νομού Αττικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Φεβρουαρίου 2018.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Αρχαιολόγων (1), ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1), ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (5). Διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, ΤΚ 30200 Μεσολόγγι. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Φεβρουαρίου 2018.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: Το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού ∆ήμου Νέας Ζίχνης, Δημαρχείο Νέας Ζίχνης, ΤΚ 62042, Νέα Ζίχνη. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ: Το ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» Δήμου Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Νηπιαγωγών (1),ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1), ΔΕ Μαγείρων (1), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (3). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Το ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διεύθυνση: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (2), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων (2). Διεύθυνση: Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Φρ. Παπαχρηστίδη 38, ΤΚ 64100, Ελευθερούπολη, Καβάλας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Καθηγητών Πληροφορικής(1), ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Καθηγητών Ζωγραφικής (1), ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (1), ΔΕ Καθηγητών (1). Αποστολή δικαιολογητικών: Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Παιονίας, ΤΚ 61007, Ευρωπός Ν. Κιλκίς. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26 Φεβρουαρίου 2018.

382 νέες θέσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Ο ιδιωτικός τομέας εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα εργασίας για υποψηφίους διάφορων ειδικοτήτων. Αυτή την εβδομάδα προσφέρει 382 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Τα επαγγέλματα που ζητούνται περισσότερο είναι διερμηνείς, ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, πωλητές/πωλήτριες και ταμίες. Αρκετές θέσεις εργασίας προσφέρονται σε αλυσίδες ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα, καθώς κατά το επόμενο διάστημα ξεκινά η τουριστική σεζόν και έτσι σας δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσετε εποχική εργασία δίπλα σε ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία. Δώστε προσοχή στις προθεσμίες και στις διευθύνσεις αποστολής βιογραφικών.

SAMOS HOTEL & RESORTS: Όμιλος ξενοδοχείων στη Σάμο πρόκειται να ενισχυθεί με 30 άτομα ως κηπουρούς, υπεύθυνους κρατήσεων, μπάρμεν και μπαργούμεν, αποθηκάριους, ναυαγοσώστες. Προθεσμία: ανοικτή. Πληροφορίες: 22730 38188.

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: Θα εντάξει στο δυναμικό του 30 άτομα ως πωλητές και πωλήτριες, διοικητικά στελέχη, συμβούλους πωλήσεων, τεχνικούς Η/Υ, διευθυντές καταστημάτων, ψυκτικούς, οδηγούς, ηλεκτρολόγους. Οι θέσεις αφορούν την Αττική, την Κρήτη, τη Ροδόπη και τη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kotsovolos.gr.

LIDL: 30 άτομα ζητούνται ως πωλητές/πωλήτριες, υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες, καθαριστές/καθαρίστριες και ταμίες. Οι θέσεις αφορούν το Αργοστόλι, τη Σαντορίνη, την Κω και την Κέρκυρα. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: lidl-hellas.gr.

WURTH: Θα συνεργαστεί με 30 νέους συνεργάτες ως συμβούλους πωλήσεων σε Ροδόπη, Αργολίδα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Αττική, Κόρινθο, Αρκαδία, Λάρισα. Απαραίτητα προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, πολύ καλή γνώση Η/Υ, επιθυμητή εμπειρία σε θέση πωλητή, επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατοχή διπλώματος οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: wurth.gr.

BLUE LAGOON PALACE: Θα προσλάβει 30 άτομα στην περιοχή Καλύβες Χαλκιδικής για θέσεις όπως ζαχαροπλάστες, μπουφετζήδες, υπεύθυνους τμήματος συντήρησης, υπαλλήλους bar. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: bluelagoongroup.com.

LAVRIS HOTELS: Θα εντάξει στο δυναμικό του 30 άτομα ως σερβιτόρους, καμαριέρες, μάγειρες, υπεύθυνους υποδοχής. Οι θέσεις αφορούν το Ηράκλειο Κρήτης. Προθεσμία: ανοικτή. Πληροφορίες: lavrishotels.com.

MEDIA MARKT: 30 θέσεις εργασίας προσφέρονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής για ταμίες, πωλητές, τεχνικούς. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: mediamarkt.gr.

BRINKS: 30 άτομα ζητούνται ως προσωπικό ασφαλείας σε Κω και Ρόδο. Απαραίτητα προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ, γνώση αγγλικών, δυνατότητα για πλήρη η μερική απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: brinks.com.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 30 ατόμων σε διάφορες περιοχές όπως Ζάκυνθος, Ρόδος, Άργος, Ξάνθη.Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: ab.gr.

ICAP: Πρόκειται να συνεργαστεί με 20 άτομα ως υπαλλήλους τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Κύρια προσόντα: υποχρεωτική εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση, γνώση MS/Office, πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τεχνικές γνώσεις σταθερής τηλεφωνίας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: icap.gr.

THE MARGI: Ενδιαφέρεται να προσλάβει 20 άτομα ως βοηθούς σερβιτόρου, υπεύθυνους υποδοχής και κρατήσεων και σερβιτόρους για την περιοχή της Αττικής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: themargi.gr.

CRETA FARM: 20 άτομα ζητά η εταιρεία ως βοηθούς ψυκτικού, διευθυντή εργοστασίου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, πωλητές/πωλήτριες σε Αθήνα, Ρέθυμνο, Βόλο, Ηράκλειο. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: cretafarms.gr.

ASTERAS PARADISE HOTEL: Συνεχίζει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 20 ατόμων ως μάγειρες, σερβιτόρους, καμαριέρες, υπαλλήλους υποδοχής. Οι θέσεις αφορούν την Πάρο. Κύρια προσόντα: 3ετής προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: asterasparadise.gr.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: Επιθυμεί να προσλάβει 15 άτομα ως τεχνικό προσωπικό για την περιοχή της Αττικής. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού, υποχρεωτική 3ετής προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση της γερμανικής γλώσσας, ευχέρεια μετακινήσεων. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: athenianbrewery.gr.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Ζητά 5 περιφερειακούς διευθυντές για καταστήματα στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης, δίπλωμα οδήγησης. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: gregorys.gr.

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»: 5 θέσεις διατίθενται για το υπνωτήριο αστέγων από τους «Γιατρούς του Κόσμου» στον Δήμο Αθηναίων. Οι θέσεις που ζητούνται είναι: κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, φύλακες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: mdmgreece.gr.

PRENATAL: Ζητούνται 2 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες, διευθυντές/διευθύντριες για την περιοχή των Ιωαννίνων. Το προφίλ του υποψηφίου: πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, υποχρεωτική 2ετής προϋπηρεσία στον χώρο των καταστημάτων λιανικής, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: prenatal.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»: Αναζητά 2 άτομα ως συντονιστές/συντονίστριες ενοικιάσεων χώρων και εκδηλώσεων αλλά και συντονιστές/συντονίστριες εξυπηρέτησης επισκεπτών. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: [email protected]

ΜΚΟ PRAKSIS: Θα συνεργαστεί με 2 άτομα για τη θέση του διερμηνέα και του φροντιστή για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του διερμηνέα: άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, άριστη γνώση ουρντού, γνώση Η/Υ, επιθυμητή γνώση αγγλικών ή γαλλικών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Για τη θέση του φροντιστή, τα απαιτούμενα προσόντα είναι: απολυτήριο Λυκείου, 5ετής εργασιακή εμπειρία, επιθυμητή γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: [email protected]

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ: Ζητείται 1 άτομο ως υπεύθυνος γραμμών παραγωγής και μηχανολογικού εξοπλισμού. Απαραίτητα προσόντα: τεχνική κατάρτιση μηχανολογικής κατεύθυνσης, 2ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανική παραγωγή, άριστος χειρισμός MS/Office, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kafekopteialoumidi.gr.

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTER
Focus-On
reportaznet


Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa