Ευκαιρίες για εργασία

10.000 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

Θέμα χρόνου είναι η ανάρτηση και η έκδοση του προγράμματος για την πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων, που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης.

Το σχετικό πρόγραμμα δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ. Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απορροφηθούν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς, δήμους και επιχειρήσεις. Σκοπός του ΟΑΕΔ, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι να ανακουφιστούν από το φάσμα της μακροχρόνιας ανεργίας όλοι όσοι βρίσκονται στην ηλικιακή ζώνη 57-67 ετών.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς είναι απαραίτητο να ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων. Το πλαίσιο ένταξης και η χρηματοδότηση του προγράμματος αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στα 120.000.000 ευρώ και προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί του Δημοσίου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου υποβολής της αίτησης. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο θεωρείται η καταγγελία σύμβασης της εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης.

Δεν θεωρούνται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τα εξής: η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η φυλάκιση και ο θάνατος, η οικειοθελής αποχώρηση, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ωφελούμενοι είναι απαραίτητο να βρίσκονται εντός του ηλικιακού ορίου 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Επιπρόσθετα, να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, έπειτα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.

Η διαδικασία συμμετοχής από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών ξεκίνησε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις των φορέων υποδοχής των ανέργων υποβάλλονται στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο το Σάββατο 9/9 

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa