Περιφέρειες - Δήμοι Σε πρώτο πλάνο

2η Διεθνής Έκθεση Verde.tec: Μονόδρομος οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΩΤΟ)

Στo πλαίσιo της 2ης Έκθεσης VERDE.TEC Forum 2018 για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ημερίδα για την πράσινη ανάπτυξη και τις πράσινες προμήθειες  στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο  (MEC) Παιανίας.

Στην  ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου και διοργάνωσε το myota.gr συμμετείχαν στο πάνελ οι: κ.Χάρης Κουγιουμτζόπουλος ως συντονιστής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς,Δήμαρχος Βύρωνα επί 12 χρόνια,μέχρι πρότινος εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής και ο κ. Μιχάλης Χρηστάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης,Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», Ειδικός επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στη φωτογραφία ο κ.Χάρης Κουγιουμτζόπουλος , ο κ.Μιχάλης Χρηστάκης και ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς

Ρεπορτάζ: Σοφία Χύτου

Το «παρών» έδωσαν στην ημερίδα Δήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως: κ. Δημήτρης Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος , κ. Κώστας Χατζηεμμανουήλ, Δήμαρχος Θάσου,ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κ. Γιάννης Σιδέρης, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Αγίας Παρασκευής,ο κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΝη κα. Ελισάβετ Πετσατώδη,δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών έγινε αναφορά στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες στους Δήμους αλλά και στη περιβαλλοντική διαχείριση με δυναμική προοπτική και τα προβλήματα.Ο κ. Μιχάλης Χρηστάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια ολιστική κατεύθυνση στην περιβαλλοντική διαχείριση από μια Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου επιβάλλει την ενσωμάτωση μιας νέας προσέγγισης στην πολιτική των συμβάσεων και των προμηθειών του. Είναι η ανάπτυξη πολιτικής για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) και Πράσινες Προμήθειες. Η πολιτική αυτή μπορεί να αντιμετωπίζει διακριτά προβλήματα στην υλοποίησή της, αλλά διαθέτει σημαντική δυναμική ανάπτυξης και αποτελεί κομβικό σημείο στην περιβαλλοντική διαχείριση ενός Δήμου.Ο κ. Χρηστάκης μεταξύ άλλων τόνισε για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις πως αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Οι Δημόσιες Συμβάσεις κατέχουν σημαντικό μερίδιο στον οικονομικό κύκλο που υλοποιείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εκτιμάται ότι το μερίδιο αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 16% του ΑΕγχΠ της Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Στόχοι, 2016) Με δεδομένη την προοπτική διεύρυνσης του ποσοστού αυτού, όπως διευκρινίζεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα αποτελούν περίπου το 17% του ετήσιου ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι νέοι κανόνες προωθούν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις μέσω της προσέγγισης του κόστους κύκλου ζωής και της δυνατότητας αναφοράς σε συγκεκριμένη ετικέτα ή οικολογικό σήμα. (European Commission, 2018) Οι κοινωνικές πτυχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, με ειδικές διατάξεις για την κοινωνική ένταξη, τα κοινωνικά κριτήρια, την υπεργολαβία, την ενσωμάτωση κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και ένα απλουστευμένο καθεστώς για τις συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις οδηγίες. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αναδεικνύονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.Ταυτόχρονα, έγινε λόγος και στο σύμφωνο των Δημάρχων όπου το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία οι συνυπογράφοντες ΟΤΑ δεσμεύονται να υπερβούν τους ενεργειακούς στόχους της ΕΕ (20-20-20) μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της παραγωγής και χρήσης καθαρότερης ενέργειας. Αυτή η επίσημη δέσμευση πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για Βιώσιμη Κατανάλωση Ενέργειας.Η Ενσωμάτωση των Δημόσιων Προμηθειών σε Σχέδια Δράσης για Βιώσιμη Κατανάλωση Ενέργειας αποτελεί κομβικό στόχο για το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Ο οδηγός χρήσης του Συμφώνου παρέχει λεπτομερείς συστάσεις για ολόκληρη τη διαδικασία εκπόνησης της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής, από την αρχική πολιτική δέσμευση μέχρι την υλοποίηση.Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια περιγραφή των τεχνικών μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους ΟΤΑ αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες. Οι πιλοτικοί δήμοι -του έργου pro-EE- Cascais, Murcia και San Sebastian συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων δήμων που υπέγραψαν το «Σύμφωνο των Δημάρχων».Το Σύμφωνο των Δημάρχων -του 2008- είναι η κυριότερη Ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων.Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της κατανάλωσης στο περιβάλλον επιβάλει λύσεις όπως η προώθηση των πράσινων προμηθειών στις αγορές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι πράσινες προμήθειες αποτελούν πλέον ένα από τα κυριότερα πεδία εφαρμογής των δράσεων και πολιτικών για την ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων που είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.Η διεύρυνση του κύκλου αγοράς των προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τους αντίστοιχους παραγωγούς και μονόδρομο για την κατανάλωση. Η ανάπτυξη πολιτικής πράσινων προμηθειών δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και τους προσδίδει κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, βοηθά στη μείωση του κόστους παραγωγής και δημιουργεί αντίστοιχη κουλτούρα κατανάλωσης.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει με ιδιαίτερη έμφαση τις πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα, καθορίζοντας περιβαλλοντικά κριτήρια για χρήση σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε μία προσέγγιση κύκλου ζωής από τη χρήση των πρώτων υλών και των μεθόδων παραγωγής τους ως τις τελικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και την τήρηση των όρων που αφορούν την επιστροφή των προϊόντων.Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθεί η στρατηγική προμηθειών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι μια αειφορική στρατηγική που οδηγεί σε μια Πολιτική Πράσινων Προμηθειών προς όφελος του περιβάλλοντος συνολικά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ειδικά.Με τον τρόπο αυτό, οι αυτοδιοικητικές αρχές θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσδοκίες των πολιτών τους.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως  η πράσινη ανάπτυξη είναι αναγκαία να στηρίζεται από ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κυκλική οικονομία και την ανάγκη τόνωσης της κυκλικής οικονομίας καθώς διαδίδονται παγκόσμιοι κύκλοι προσφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει προτεινόμενα μέτρα ζωής των προϊόντων που θα συμβάλλουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία.Ταυτόχρονα, οι ομιλητές εστίασαν και στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και στην κυκλική οικονομία.

Το paraskhnio.gr έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση και απέσπασε αποκλειστικές δηλώσεις:

Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανέφερε:«Η πράσινη πόλη και η πράσινη ανάπτυξη είναι μονόδρομος, αυτό εμείς το κάνουμε πράξη εδώ και τρισίμιση χρόνια με πολύ μεγάλη ένταση. Μένουμε,κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε σε μια πόλη η οποία έχει ελεύθερους χώρους, έχει πολύ πράσινο, το διατηρούμε και το αναπτύσσουμε σαν πράσινο αλλά βάζουμε και μια άλλη διάσταση πλέον των πράσινων δράσεων που έχουν ουδέτερο ή θετικό περιβαντολογικό πρόσημο στη λειτουργία της πόλης (π.χ.είμαστε η πρώτη πόλη η οποία είμαστε στη φάση της εγκατάστασης ενός συστήματος έξυπνου δημοτικού φωτισμού νέας τεχνολογίας με περίπου 6.000 φωτιστικά σώματα όπου με το νέο αυτό φωτισμό έχουμε 70% βελτίωση του φωτισμού της πόλης άρα ασφάλεια στο δρόμο και ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, έχουμε μείωση κατά 60 με 65% της κατανάλωσης ρεύματος που σημαίνει 620 με 650 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και έχουμε και εξαφάνιση της φωτορύπανσηςαπό την πόλη.Αυτό είναι μια καθαρά πράσινη εφαρμογή, επιλογή της πόλης.Έχουμε κάνει δράσεις και ενέργειες (π.χ. σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή ένα βιοκλιματικό κτίριο παιδικού -βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο έχει μηδενικό αποτύπωμα, δηλαδή χρησιμοποιεί γεωθερμία, ηλιακή και αιολική ενέργεια, δαχειρίζεται πράσινα δώματα, διαχειρίζεται με γεωθερμία και θερμαίνει τα πατώματα και τα νερά της βροχής χρησιμοποιούνται για το πότισμα και την αποχέτευση του κτιρίου.Μια εφαρμογή η οποία χρηματοδοτείται 2.500.000 ευρώ από την Περιφέρεια και είμαστε στη φάση της δημοπράτησης.Μια άλλη ενέργεια η οποία έχουμε είναι η δημιουργία ενός δημοτικού φυτωρίου η οποία πλέον μας παράγει 80.000 άνθη και εποχιακά με τα οποία φυτεύουμε όλη την πόλη, τα σχολεία, το κόστος δε καταφέραμε να το συρρικνώσουμε κατά 95% από 2.5 έως 5 ευρώ που ήταν το κόστος αγοράς τώρα έχουμε πέσει περίπου στα 11 με 19 λεπτά.Είναι ένα συγκρότημα δύο φυτωρίων ένα εξ’αυτών είναι και υδροπονικό το οποίο έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα σχολεία της περιοχής που το επισκέπτονται καθημερινά. Μια άλλη εφαρμογή πολύ σημαντική έχει να κάνει με τη διαχείριση απορριμμάτων, ολοκληρώσαμε μαζί με το πανεπιστήμιο χημείας του Καποδιστριακού ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετατρέποντας 1.000 τόνους κλαδεμάτων από τους 11.000 που υπάρχουν στην πόλη μας, σε ένα άριστης ποιότητας εδαφοβελτιωτικό Α plus, δηλαδή υψηλής ποιότητας με Ευρωπαϊκή πιστοποίηση το B Green, φτιάξαμε πιλοτικά 2.000 σακιά των 50 λίτρων το οποίο διαθέσαμε για να καταγράψουν το αποτέλεσμα σε περίπου 400 χρήστες στην περιοχή μας όπως επίσης και στα δημοτικά φυτώρια.Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό 30 με 35% βελτίωση της απόδοσης για τα φυτά τα οποία υποστηρίχθηκαν από αυτό το εδαφοβελτιωτικό. Πέτυχε το πρόγραμμα και σήμερα το επεκτείνουμε και το πάμε πλέον στους 10.000 τόνους όπου είναι τα κλαδέματά μας και τα οργανικά τα οποία ήδη ξεκινήσαμε την περισυλλογή τους με καφέ κάδους.Αυτό μας οδηγεί σε μια ουσιαστικά αποφυγή το να οδηγηθούν στην ταφή 25 με 30% των απορριμμάτων που παράγονται στην πόλη και αυτό είναι το θετικό αντίκτυπο της πόλης».

Ο κ. Δημήτρης Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, δήλωσε: «Θα πρέπει σιγά σιγά το νομικό πλαίσιο να αρχίσει να βελτιώνεται ώστε να επιτρέπεται στην Αυτοδιοίκηση να χρησιμοποιεί αυτοκίνητα υπηρεσιακά που να έχουνε καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον,σήμερα δεν επιτρέπεται, δηλαδή ηλεκτροκίνητα, φυσικό αέριο κ.τ.λ.Πρέπει λοιπόν να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία ώστε εμείς όλοι να τρέξουμε να αλλάξουμε τους στόλους και να επιδοτηθούμε για αυτό από το πράσινο ταμείο, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές που κοστίζουν πάρα πολύ και από την άλλη πρέπει να μπορέσουμε όλοι μαζί η Αυτοδιοίκηση να προτείνουμε στο υπουργείο καινοτόμες ιδέες ώστε οι πόλεις μας να είναι πράσινες , διότι εγώ προέρχομαι από ένα δήμο τον Πύλου Νέστορος ο οποίος έχει ένα 3% περιοχή Natura άρα ξερώ πολύ καλά τι σημαίνει περιβάλλον, προστασία, έλεγχο και διασφάλιση. Περιβάλλον σημαίνει ανάπτυξη και προοπτική για τα παιδιά μας, άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί και η ΚΕΔΕ οφείλει να πρωτοστατήσει και να δώσει προτάσεις στην κεντρική διοίκηση να αλλάξει γρήγορα το πλαίσιο το νομικό, για να έχουμε μια πράσινη ανάπτυξη που είναι ο φίλος του πολίτη γιατί έχει λιγότερο κόστος.Είναι η ώρα να τρέξουμε, ας ακούσουν και αυτοί και εμάς κάτι ξέρουμε να πούμε και ας βοηθήσουμε όλοι στην ανάπτυξη του τόπου μας».

Ο κ. Κώστας Χατζηεμμανουήλ, Δήμαρχος Θάσου,υπογράμμισε: «Καταρχήν το συνέδριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον γιατί εδώ πληροφορούμαστε γύρω από τις καλές πρακτικές,από τις καινοτομίες και από τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας των τελευταίων δεκαετιών που και η χώρα μας έχει μπει στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Οι δήμοι οι οποίοι  επίσης ενδιαφέρονται και για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βεβαίως ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενημερωθούμε αλλά και να βάλουμε τις νέες στοχοθεσίες».

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα επί 12 χρόνια,μέχρι πρότινος εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής είπε: «Η αλήθεια είναι ότι μεσοσταθμικά υπολειπόμαστε από τους μέσους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη – μέλη, έχουν γίνει κάποια βήματα, αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το κομμάτι που αφορά στην πράσινη ανάπτυξη, που αφορά στις πράσινες προμήθειες, που αφορά στα περιβαλλοντικά έργα. Έχει τεράστιες δυνατότητες ειδικά σε επίπεδο εργαλείων χρηματοδότησης και πρωτόκολλα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά αλλά και από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν απάντηση από μόνα τους και στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά για μεγάλα έργα.Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το κολυμβητήριο στο Βύρωνα, το οποίο την ίδια ώρα που αθλητικά έργα δεν χρηματοδοτούνταν με την αλλαγή του ΚΕΝΑΚ και όταν το κάναμε zero energy καταφέραμε και εξασφαλίσαμε χρήματα από το ΕΠΠΕΡΑΑ το ειδικό πρόγραμμα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρα, όταν το κομμάτι των προμηθειών,της πράσινης ανάπτυξης συνοδεύει την λογική ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών νομίζω ότι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσουμε να δουλέψουμε.Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία, τον τρόπο προσέγγισης, να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς δεν χαρίζει λεφτά και να είμαστε σοβαροί και στις μελέτες μας και πάνω από όλα στο σχεδιασμό των έργων και στη στρατηγική εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων».

Ο κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΝ, υπογράμμισε: «Η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια βιώσιμη ανάπτυξη παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων.Από αυτό το συνέδριο ακούσαμε πολύ ωραίες εισηγήσεις, βέβαια δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη που υπάρχει μέχρι σήμερα, περιμένουμε πολύ περισσότερα και για αυτό να γίνουν προσπάθειες και μια συνεργασία από όλους τους φορείς, τόσο η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι παραγωγικές τάξεις.Χωρίς τις παραγωγικές τάξεις δυστυχώς δεν γίνεται κάτι και ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ευαιθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων και αυτό θα πρέπει να μπει πολύ ξεκάθαρα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση».

Ο κ. Γιάννης Σιδέρης, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Αγίας Παρασκευής ανέφερε: «Όσον αφορά αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία είναι νέοι όροι που μπαίνουν στο λεξιλόγιο μας και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ενώ υπάρχουν οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός δυστυχώς όλα αυτά καθυστερούν πάρα πολύ στην υλοποίησή τους. Οι Περιφέρειες αντιμετωπίζουν έτσι και αλλιώς το θέμα των απορριμμάτων και της ολοκλρωμένης διαχείρισης στερεών  αποβλήτων αποτελούν όχληση, οπότε για τις Περιφέρειες για έναν περιφερειακό σχεδιασμό που καλείται να βρει λύσεις για εγκαταστάσεις, να βρει λύσεις για συνεργασίες δήμων εκεί το πράγμα γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και το αποτέλεσμα αργεί πάρα πολύ να έρθει.Εμείς ως Δήμος Αγίας Παρασκευής έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρησης απορριμμάτων καταρχάς έχουμε ξεκινήσει ένα δίκτυο 6 και τις επόμενες δύο εβδομάδες σύνολο 11 συστήματα βυθιζόμενων κάδων, ένα μεγάλο δίκτυο σε όλη την πόλη μας όπου το κάθε σύστημα αποτελείται από δύο χοάνες και δέχεται το λεγόμενο πράσινο κάδο για σύμμεικτα απορρίμματα και το μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα.Μαζεύουμε καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό γιατί στο βυθιζόμενο κάδο αποφεύγεις τις κλοπές ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ξεκινήσει δίκτυο ξεχωριστό για το γυαλί που λειτουργούμε στο δήμο μας με κίτρινο κάδο ενώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε διαδικασία καταρχάς να βάλουμε κάδο οργανικού (τον καφέ κάδο), έχουμε ξεκινήσει την χοροθέτηση των λεγόμενων σημείων ανακύκλωσης στις γειτονιές μας όπου εκεί θα υπάρχουν όλα τα υλικά προς ανακύκλωση όπως επίσης και μαγειρικά έλαια και λίπη, ρούχα και υφάσματα και ηλεκτρικές συσκευές. Πάμε δηλαδή να αναπτύξουμε ολοκληρωμένα σημεία ανακύκλωσης στις γειτονιές μας. Πέρα από αυτό λειτουργούμε κινητό πράσινο σημείο όπου επισκέπτεται κεντρικά σημεία της πόλης μας και σχολεία και συλλέγει καθαρό υλικό προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και κάνουμε και μια προσπάθεια ήδη έχουμε μοιράσει κυρίως απευθυνόμενοι στα παιδιά υφασμάτινες τσάντες προς αντικατάσταση της πλαστικής τσάντας  και βισκόμαστε σε διαδικασία να ξανατυπώσουμε και να βγάλουμε πιο μαζική παραγωγή υφασμάτινη τσάντα για τους δημότες μας».

Η κα.Ελισάβετ Πετσατώδη,δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών σχολίασε: «Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, με τα απορρίμματα δυστυχώς δεν είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση στην Ελλάδα, συνήθως τρέχουμε να κάνουμε ενέργειες για να προλάβουμε τα πρόστιμα τα οποία έρχονται και μόνο έτσι αναγκαζόμαστε.Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και ουσιαστικά έχουν κάνει το απόρριμα, το σκουπίδι το έχουν κάνει ενέργεια, το έχουν κάνει χρήμα. Ο σκοπός είναι όχι μόνο να προστατέψουμε το περιβάλλον αλλά να καταλάβουμε και ποια είναι η σχέση μας με το παραγόμενο απόρριμα, ποια είναι η σχέση του κάθε ανθρώπου με αυτό που παράγει. Στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχουμε παράγει πάρα πολύ σκουπίδι, τώρα τα χρόνια της κρίσης αναγκαστικά μειώθηκε γιατί αρχίσαμε λίγο να αντιλαμβανόμαστε ότι πετάμε πάρα πολύ, δυστυχώς χωρίς τιμωρία δεν καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς για αυτό βλέπουμε και τα αστεία που συμβαίνουν όπως το να πληρώνουμε τη σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει αυτό το πράγμα να περάσει κάποια στιγμή στην κουλτούρα μας, ευτυχώς τα βήματα γίνονται.Άργησε πάρα πολύ ο περιφερειακός σχεδιασμός να προχωρήσει, οπότε ότι και να κάνουμε εμείς περιφερειακά αν δεν λυθεί κεντρικά το θέμα και δεν γίνει ο νέος σχεδιασμός θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόβλημα, παρόλα αυτά έστω και σε τοπικό επίπεδο εμείς μπορύμε να περάσουμε την κουλτούρα και της ανακύκλωσης κα του φυσικού λιπάσματος και του καφέ κάδου και της ορθής πρακτικής. Γιατί τόσο χρόνια κάνουμε ανακύκλωση αλλά ουσιαστικά μαζεύουμε τα απορρίμματα σε ένα μπλε κάδο και πρακτικά μετά τα περισσότερα πρέπει να πάνε τελικά στα σκουπίδια γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.Νομίζω ότι τα βήματα γίνονται σιγά σιγά αλλά θέλει πάρα πολύ δουελειά και πολύ κόπο και γνώση».

Στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), απονεμήθηκε το Βραβείο για την Πολιτική Προστασία στην Κατηγορία Οργάνωση και Διοίκηση των Greek Green Awards 2018. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε Φορείς Αυτοδιοίκησης για Βέλτιστες Πρακτικές Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώμος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κηφισιάς και Μέλος της Ε.Ε. του Σ.Π.Α.Π. Δημήτρη Λιανό, καθώς και εθελοντές του Συνδέσμου. Το Βραβείο απένειμε στον Σ.Π.Α.Π. ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης.Οι προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τις δράσεις των φορέων ΟΤΑ στους τομείς του Περιβάλλοντος, των τεχνολογιών αιχμής, της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών και της κυκλικής οικονομίας που υπεβλήθησαν (137 στο σύνολο) από ΟΤΑ αλλά και ιδιωτικούς φορείς, αξιολογήθηκαν, βαθμολογήθηκαν και βραβεύθηκαν από ειδική επιστημονική επιτροπή υψηλού κύρους.Στην τελετή παραβρέθηκαν και απένειμαν βραβεία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης και ο Βουλευτής της Ν.Δ. Θανάσης Μπούρας.Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώμος παραλαμβάνοντας το Βραβείο αφού ευχαρίστησε την Επιτροπή για την επιλογή της να βραβεύσει το Σύνδεσμο, δήλωσε:«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για αυτό το Βραβείο που δικαιώνει τις προσπάθειες μας, μα πάνω από όλα δικαιώνει τους εθελοντές του Συνδέσμου που νύχτα μέρα και με αυταπάρνηση όλα αυτά τα χρόνια συντελούν στο να φέρνει ο Σύνδεσμος το έργο του εις πέρας με επιτυχία.  Ευχαριστώ επίσης τους Δήμους Μέλη για όσα κάνουν για το περιβάλλον και τις καινοτόμες πρακτικές που το αφορούν, μέτρησα ήδη έξι βραβεύσεις Δήμων Μελών μας για τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές. Στους εθελοντές όμως οφείλω να αφιερώσω αυτό το Βραβείο.  Τους ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου».

Το  2ο Verde.tec Forum 2018 ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΚΕΔΕ,τεε, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ελληνικό Οργανισμός Ανακύκλωσης, ΚΑΠΕ CRES, ΕΕΔΣΑ, ΠΑΣΕΠΠΕ, Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών. Με την υποστήριξη: ΕΣΜΥΕ,ΠΕΦ, Πανελληνίου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμάτων, Δίκτυο φορέων διαχείρισης στερών αποβλήτων, SPEBIO,ecocity, χορηγός: ΕΠΤΑ (Σύμβουλοι –μελετητές περιβαλλοντικών έργων.Χορηγοί: aleo και θεματικοί χορηγοί: ΑΚΤΩΡ,ΗΛΕΚΤΩΡ,ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ,ΑΧΑ SOLAR ENERGY.

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa