Στη νέα της έκθεσή της η Standard & Poor’s διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε Β+ και το θετικό outlook και μετά τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κάτω από το 51%. S&P, διατηρεί ακόμη τη βελτιωμένη αξιολόγηση του Ιουνίου του 2021 και επιπροσθέτως:

1. Τονίζει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- στους επόμενους 6 – 12 μήνες εάν η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.

2. Διατηρεί το αξιόχρεο της Επιχείρησης στο Β+ παρότι μειώθηκε το ποσοστό του Δημοσίου. Η S&P θεωρεί πως η στήριξη του Δημοσίου παραμένει ισχυρή ως εγγυητικός παράγοντας.

3. Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο Ομίλου σε ό,τι αφορά τη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου και για το λόγο αυτό αναβαθμίζει τον ανάλογο δείκτη (αντιμετώπιση επιχειρησιακού ρίσκου) σε «εύλογο» (fair) από «αδύναμο» (weak). Η αναβάθμιση αυτή δίνει μεγαλύτερη προοπτική για νέα αναβάθμιση μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

4. Επισημαίνει πως η ΔΕΗ έχει ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο. Ως αποτέλεσμα αυτού, βλέπει μικρότερο ρίσκο υλοποίησης στο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ και αξιολογεί θετικά το αναβαθμισμένο πλάνο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων.

5. Υπογραμμίζει την αποδεδειγμένη ικανότητα της ΔΕΗ να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια.