Νέα “έκρηξη” κατά 3,382 δισ. ευρώ σημείωσε το σύνολο των καταθέσεων στη χώρα στο τέλος Δεκεμβρίου, φτάνοντας στα 176,8 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αύξησαν τις καταθέσεις κατά 4,29 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αύξησαν τις αποταμιεύσεις τους κατά 4,29 δισ. ευρώ, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3,382 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,669 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2021. Μείωση κατά 908 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον ίδιο μήνα οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 164 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -21,5% από -8,8% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ οι αυξημένες καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατά 4,29 δισ. ευρώ, αποτελούν ρεκόρ των τελευταίων ετών σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης κατά 1,833 δισ. ευρώ το Νοέμβριο Η καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 2,698 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 224 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 6,7% από 7,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,592 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 2,057 δισ. το Νοέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 20,8% από 20,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Mη Xρηματοπιστωτικών Eταιρειών αυξήθηκαν κατά 2,234 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,078 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 642 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση δανείων

Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των δανείων που χορήγηθηκαν τον Δεκέμβριο, καθώς σε σχέση με τον Νοέμβριο η καθαρή ροή ήταν υπερτριπλάσια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,814 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Από την άλλη, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 10,1% το Δεκέμβριο του 2021 από 12,2% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 8,0% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα. H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,602 δισ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2021, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,633 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Το Δεκέμβριο του 2021, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 1,3% από 1,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2021, ήταν θετική κατά 1,832 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 538 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,3% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1,545 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 437 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 10,1% από 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 287 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Το Δεκέμβριο του 2021, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 88 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 2,0% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 107 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2021, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 76 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Δεκέμβριο του 2021, ήταν αρνητική κατά 3,416 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,163 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 33,4% από 43,3% τον προηγούμενο μήνα.