Διευκρινίσεις σχετικά με τα επισκεπτήρια στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων δίνει το υπουργείο Υγείας.

Αναφέρει ότι μέχρι πρότινος, η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της Covid-19, είχε εισηγηθεί την πλήρη αναστολή του επισκεπτηρίου στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), εξαιτίας της υψηλής μεταδοτικότητας που παρουσιάζει η παραλλαγή «Όμικρον» και του αυξημένου κινδύνου συρροών στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι οποίες όπως έχει φανεί από τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής των ηλικιωμένων ατόμων σε πολύ υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με άλλες ομάδες πληθυσμού.

“Στη συνεδρίασή της στις 9 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο της μερικής αποκλιμάκωσης των μέτρων, η Επιτροπή εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση την κατάργηση της αναστολής του επισκεπτηρίου, επιτρέποντας το επισκεπτήριο σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, στα Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, στις κλειστές δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και στα παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ανά περιφέρεια που φιλοξενούν ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία ή/και χρονίως πάσχοντες στην τρέχουσα περίοδο της εκτεταμένης διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα και της ιδιαίτερα υψηλής μεταδοτικότητας της παραλλαγής «Όμικρον» του ιού και της ικανότητας αυτής της παραλλαγής για ανοσιακή διαφυγή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις”.

Έτσι, αναφέρει το υπουργείο Υγείας, επιτρέπεται το επισκεπτήριο σε έναν επισκέπτη τη φορά (για να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους χώρους των Μονάδων και να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης), εφόσον παρουσιάσει αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (με ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ) του τελευταίου εικοσιτετραώρου προ της επίσκεψης και με την ταυτόχρονη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης της διασποράς (υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, υγιεινή χεριών, κλπ).

Η Επιτροπή κατέληξε σε αυτήν την πρόταση αφού εξέτασε το εν λόγω ζήτημα σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, διερευνώντας διεξοδικά κάθε πτυχή και σταθμίζοντας από τη μια, τον εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο απώλειας της ζωής των ηλικιωμένων λόγω της Covid-19, και από την άλλη, τη βαθύτατα ανθρώπινη ανάγκη να έχουν επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να φύγουν από τη ζωή από φυσικά αίτια.

“Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της απόφασης, η Επιτροπή υιοθέτησε ένα πλαίσιο που επιτρέπει την επίσκεψη των ηλικιωμένων που διαμένουν στις ΜΦΗ, αλλά με ασφάλεια, ώστε να προστατευτεί η ζωή και η υγεία τους και να μη στερηθούν τη ζωτικής σημασίας επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα μέτρα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, μόλις η Επιτροπή εισηγηθεί ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση στους περιορισμούς που ισχύουν για το επισκεπτήριο των ασθενών στις ΜΦΗ, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει αμέσως σε χαλάρωση του μέτρου”, καταλήγει το υπουργείο Υγείας.