Σε συνέχεια της επιτυχίας του πιλοτικού έργου SmartTunnel που ξεκίνησε το 2019 και αφορούσε την εγκατάσταση του πρώτου συστήματος παρακολούθησης κατάστασης εξοπλισμού σε μία σήραγγα της Ολυμπίας οδού, η ESSYSTEMS,μέλος τουEFA GROUPτου μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, και η Ολυμπία οδός A.E., υπέγραψαν πρόσφατα την επέκταση του έργου σε 4 (τέσσερις) επιπλέον σήραγγες συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτές (κτίρια υποσταθμών και αντλιοστάσια).

Το καινοτόμο σύστημα αποτελείται από αισθητήρες και λογισμικό που παρακολουθούν και καταγράφουν δεδομένα 24/7 όλου του εξοπλισμού των σηράγγων όπως, ανεμιστήρες, αντλίες νερού, γεννήτριες, μπαταρίες UPS, μετασχηματιστές κ.λπ., αλλά και αισθητήρες περιβάλλοντος που μετρούν στοιχεία της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό των σηράγγων, όπως την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Οι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα από το σύνολο του εξοπλισμού σε κάθε σήραγγα και με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αλγορίθμων αναλύονται τα στοιχεία του εξοπλισμού.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφόρμας στο υπολογιστικό νέφος.

Τα οφέλη του συστήματος είναι πολλαπλά:

  • Αύξηση διάρκειας ζωής του εξοπλισμού
  • Σημαντική εξοικονόμηση κόστους επισκευών και συντηρήσεων
  • Έγκαιρος εντοπισμός βλαβών και ταχύτερη αποκατάστασή τους σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες
  • Παρακολούθηση μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο όπως θερμοκρασία, κραδασμούς, κατανάλωση ισχύος κ.λπ..
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η λύση της ES SYSTEMS παρέχει ασφάλεια αλλά και χρήσιμα δεδομένα, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο του εξοπλισμού των σηράγγων της Ολυμπίας Οδού με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση βλαβών και την προγραμματισμένη συντήρησή τους. Το σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο αισθητήρων που μεταδίδουν δεδομένα ασύρματα και μια πλατφόρμα στην οποία απεικονίζονται τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο”,δηλώνειoChief Business Officer της ES SYSTEMS, Δρ. Εμμανουήλ Ζερβάκης.H ES SYSTEMSαναπτύσσει και κατασκευάζει μικροηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) υψηλής ποιότητας με βάση την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής. Οι αισθητήρες MEMS και τα συστήματα αισθητήρων τα οποία παράγονται μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών κατασκευής, μετρούν πίεση, ροή, επιτάχυνση και θερμοκρασία. Η ΕS SYSTEMS συνδυάζοντας το πολύπλευρο επιστημονικό υπόβαθρο του δυναμικού της εταιρείας μπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αισθητήρων σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αποτελεσματικό χρόνο ξεκινώντας από την ιδέα, συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και καταλήγοντας στην τελική παραγωγή.