Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο κατατέθηκε τροπολογία που έχει καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών και με την οποία θεσπίζεται ως κώλυμα εκλογικής συμμετοχής σε κόμμα ή συνδυασμό συνεργαζόμενων κομμάτων, οιουδήποτε έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1- 6 του Δεύτερου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Ακόμα και εάν το πρόσωπο αυτό, υποκρύπτεται πίσω από άλλο το οποίο εμφανίζεται τυπικά ή εικονικά στην θέση του να ασκεί την διοίκηση του κόμματος ή αν έχει πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η διακρίβωση για το εάν «ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό» για τα ανωτέρω αδικήματα, θα γίνεται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου όπου αυτεπαγγέλτως ελέγχει τη νομιμότητα συμμετοχής σε εκλογές κομμάτων και υποψηφίων. Μάλιστα, στην τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα για την υποβοήθηση της κρίσης του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου να μπορούν πολιτικά κόμματα και υποψήφιοι να του υποβάλλουν υπομνήματα με στοιχεία τεκμηρίωσης.

Επιστημονική Υπηρεσία

Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σχετικά με την υπουργική τροπολογία που έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 87 του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων σημειώνει ότι «ο νομοθέτης δύναται μέσα στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και του σεβασμού του δικαιώματος παροχής έννομου προστασίας» όπως σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος να θεσπίζει αρνητικές προϋποθέσεις που κωλύουν την παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης κομμάτων, έτσι και να θεσπίζει κωλύματα «και για λόγους ουσιαστικούς, συναρτώμενους προς την εν γένει δράση κόμματος», που δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος δηλαδή «να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Στην γνωμοδότηση αναφέρονται μάλιστα τα αδικήματα των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, σημειώνοντας ότι εκ της φύσεώς τους έχουν συνάρτηση με την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι’ αυτό άλλωστε «καθίσταται συνταγματικώς ανεκτή και η αναστολή της κρατικής οικονομικής ενίσχυση ενός τέτοιου κόμματος».

Σχετικά με την πραγματική διεύθυνση ενός κόμματος, σημειώνεται ότι ο Άρειος Πάγος, με την τροπολογία δεν καλείται να διαπιστώσει «εάν ένα πολιτικό κόμμα εξυπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά αν σε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν λόγοι, αναγόμενοι στην δράση προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα και στις αντίστοιχες ποινές, βάσει των οποίων συνάγεται ότι η δράση του πολιτικού κόμματος υπονομεύει ή αντιστρατεύεται την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, σε αυτό το σημείο, γνωμοδοτεί ότι θα είναι καλύτερο εάν στο κείμενο υπάρξει μια ανάλογη σαφής αποτύπωση για την καλύτερη οριοθέτηση της σχετικής δικανικής κρίσης. Ακόμη, προτείνει την αναφορά των εγκλημάτων που ενέχουν πολιτειακή απαξία, καθώς και ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα χρονικά όρια που θα έχει στην διάθεσή του το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου για την δικανική του κρίση.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση δύο ακόμη υπουργικές τροπολογίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ