Το «κλειδί» της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Έξτρα φόρο αναμένεται να πληρώσουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι θα εμφανίσουν υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα της περυσινής χρονιάς.

Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, τότε φορολογείται με συντελεστές 9%-44%, εφόσον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από αυτήν τη δραστηριότητα, ακίνητη ή κινητή περιουσία. Επιπλέον, πέραν του έξτρα κύριου φόρου, θα προκύψει και αύξηση του ποσού λόγω της προκαταβολής φόρου. Το εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογείται με βάση το αφορολόγητο των 8.633 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα που προέρχεται είτε αποκλειστικά είτε κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή συντάξεις, ή δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία, ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, εάν έχει αποκτήσει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από τόκους, ακίνητα κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, ή αν έχει αποκτήσει εισόδημα έως 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Τα τεκμήρια βαρύνουν τους φορολογούμενους, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι ενοικιαστές, ενώ όποιος δηλώνει «φιλοξενούμενος» απαλλάσσεται και το βάρος πέφτει σε αυτόν που τον φιλοξενεί. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι μειωμένο τεκμήριο κατά 30% ισχύει για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ως τεκμήρια λαμβάνονται τα εξής:

1. Το ελάχιστο όριο δαπανών διαβίωσης είναι 3.000 ευρώ για τον άγαμο ή έγγαμο εφόσον υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση, ενώ για κοινή δήλωση το όριο είναι 2.500 ευρώ για τον καθένα σύζυγο.

2. Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της. Για επιφάνεια ακινήτου έως 80 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων υπολογίζεται σε 40 ευρώ/τ.μ., για 81-120 τ.μ. σε 65 ευρώ/τ.μ., για 121-200 τ.μ. σε 110 ευρώ/τ.μ., για 201-300 τ.μ. σε 200 ευρώ/τ.μ. και άνω των 301 τ.μ. σε 400 ευρώ/τ.μ. Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ισχύει τεκμήριο 40 ευρώ/τ.μ., ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου. Τα ποσά προσαυξάνονται 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική αξία από 2.800 έως 4.999 ευρώ/τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες σε περιοχές με αντικειμενική τιμή άνω των 5.000 ευρώ/τ.μ. Όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία, τότε το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%.

3. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ισχύει τεκμήριο 4.000 ευρώ για κυβισμό 1.200 κ.ε., για τα 1.200-2.000 κ.ε. προστίθενται επιπλέον 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. για 2.000-3.000 κ.ε. προστίθενται 900 ευρώ για κάθε 100 κ.ε. και για τα άνω των 3.000 κ.ε. για κάθε 100 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου και, πιο συγκεκριμένα, κατά 30% για 5-10 έτη κυκλοφορίας και 50% για άνω των 10 ετών. Το τεκμήριο διαβίωσης για κάθε ηλεκτροκίνητο όχημα του οποίου η ισχύς μετριέται αποκλειστικά με KW, ορίζεται σε 4.000 ευρώ ανεξαρτήτως ισχύος.

4. Στα τεκμαρτά ποσά προστίθενται τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οι αμοιβές οικιακών βοηθών, καθηγητών και δασκάλων για φροντιστήρια, οδηγών αυτοκινήτων, λοιπού προσωπικού κ.λπ.

5. Το τεκμαρτό εισόδημα «φουσκώνει» αν υπάρχουν δόσεις δανείων, κάρτες, χρηματικές δωρεές άνω των 300 ευρώ σε ιδιωτικούς φορείς για αγορές ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων ή για τυχόν αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο