Την πρόθεση για διαρκή συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό την αντιμετώπιση των θεμάτων που θέτει, προκειμένου να διευκολυνθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του κλάδου επιβεβαίωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού αναγνωρίζοντας τον θεσμικό ρόλο του ΞΕΕ ως συμβούλου της Πολιτείας, με αφορμή τη συμμετοχή τής υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και της υφυπουργού Έλενας Ράπτη στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΞΕΕ.

Στη συνεδρίαση, όπως τονίζει σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η υπουργός Τουρισμού, συζητήθηκαν σε βάθος όλα τα μείζονα θέματα που απασχολούν σήμερα τον κλάδο. Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός και τα μέλη του ΔΣ τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν την προσδοκία και την βεβαιότητα για τη λήψη αποφάσεων επίλυσης θεμάτων και στήριξη από την πλευρά της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα αναδείχθηκε η ανάγκη παρεμβάσεων που θα ωθήσουν την ανάπτυξη που ήδη υπάρχει και θα συντελέσουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα, ο οποίος έχει κομβικό ρόλο στην τουριστική εικόνα της χώρας και συνεισφέρει στην οικονομία και την κοινωνία.

Η κυρία Κεφαλογιάννη  τόνισε ότι κάθε μεταρρύθμιση, απόφαση, και πρωτοβουλία θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης αναδείχθηκε και η αξία της εξειδίκευσης κάθε δράσης και στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε η σημασία των επιστημονικών μελετών του ΙΤΕΠ και η αξιοποίηση των στοιχείων που καταγράφονται σε αυτές. Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια συναντήσεων, όπου και θα εξειδικευτούν τα θέματα προκειμένου και να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.