Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο Προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Ιούνιος , έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος την ίδια περίοδο το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2,9 δις. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,84 δις.. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27,8 δισ. ευρώ, από 24,1 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 29,7 δισ. ευρώ, από 30,03 δισ . ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.